Alternativní paliva

Alternativní paliva v případě nouze.

Zvířecí trus

 • Důkladně vysušit.
 • Případně smíchat s trávou a listy.
 • Umožňuje dobrý a bezdýmý oheň.

Rašelina

Naleziště:

 • Dobře odvodněné slatiny.
 • Nechráněné hřebeny.
 • Použití:
 • Rychle vysychá.
 • Suchou spalovat v kamnech, nebo části na ohni.

Uhlí

 • Náhodná povrchová naleziště.

Lupek (jílovitá břidlice)

 • Hustý olejovitý kouř s dobrou tepelnou výhřevností.

Ropné produkty

 • Nemrznoucí kapalina s trochou hypermanganu tvoří zápalnou směs motorových olejů.
 • Oleje mohou zamrznou, lépe je vypustit a použít zmrzlé v pevném stavu.
 • Olej smíchejte s benzínem.
 • Benzín lze smíchat s pískem a spalovat v nádobách, nebo jámách.
 • Pneumatiky, látky, gumy a další méně hožlavé části zapalujte benzínem nebo oleji.
 • Spreje, odpuzovače hmyzu, atd. jsou hořlaviny.

Další paliva

 • Lišejník.
 • Tráva.
 • Zakrslé křoviny.
 • Zvířecí tuky.