Automobilová nehoda: Auto pod vodou

Je-li to možné, opusť auto před jeho úplným zatopením. Auto neklesne ihned, chvíli potrvá, než se naplní. Tlak vody na vnější
stranu auta pak znesnadňuje otevření dveří, proto stáhni okénka a zkus se jimi protáhnout. Nesnaž se zachránit majetek.
Pokud se ti to nepovede, zavři pevně okénka, odepni bezpečnostní pásy a řekni všem, aby byli připraveni s rukou na klice dveří. Ihned uvolni automatické dveřní zámky nebo centrální zamykání, voda by jim mohla zabránit ve fungování. V této fázi se ještě nesnaž dveře otevírat.
Při plnění vnitřního prostoru auta vodou se vzduch vytlačí ke stropu, tlak vody uvnitř se téměř vyrovná tlaku vody vně auta. Až bude auto téměř naplněné vodou, řekni všem, ať se zhluboka nadechnou, otevřou dveře a s výdechem vyplavou na hladinu.
Všichni, kdo opouštějí auto stejnými dveřmi, by se měli držet za ruce. Pokud musíš počkat, než někdo před tebou vyplave ze dveří, zadrž na chvíli dech.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS