Automobilová nehoda: Selhání brzd

Selžou-li během jízdy brzdy, podřaď a použij ruční brzdu.
Musíš současně udělat několik věcí: dát nohu z plynu, zapnout varovná světla, prudce stlačovat nožní brzdu (může se znovu zapojit), přeřazovat z nejvyššího stupně na nejnižší, zatáhnout ruční brzdu. Nezatahuj za brzdu prudce, začni jemně a postupně přidávej na síle. Pokud nemáš dostatek času, dej nohu z plynu a přeřaď postupně na nízký stupeň. Uchop ruční brzdu, ale nezatahuj ji maximální silou, dokud si nebudeš jist, že nedostaneš smyk.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS