Automobilová nehoda: Srážka

Je-li zřejmé, že se nedá srážce vyhnout, řiď auto tak, abys druhým i sobě způsobil co nejméně škody. Snaž se najet do objektu, který pod váhou auta povolí, aby náraz nebyl tak silný.
Zatímco poddajnější objekty tě postupně zpomalí a náraz zmírní, zastavení o strom nebo zeď je okamžité a prudké a často
i smrtelné.
Bezpečnostní pásy, jejichž používání je v mnoha zemích povinné, zabrání prolétnutí předním sklem. Nejsi-li připoután, snaž se, aby mezi tebou a palubní deskou byl při srážce co nejmenší prostor. Pokud se zapřeš do sedadla, bude tvé tělo při nárazu v pohybu a zranění by mohlo být vážnější. Těsně před srážkou si dej ruce kolem hlavy, stoč se na stranu a „vrhni se“ vpřed ve směru jízdy (srážky). Snaž se vyhnout volantu, při srážce působí jako nebezpečný nárazník. Spolucestující na zadním sedadle by si měli podobně chránit hlavu a opřít se o zadní stranu předních
sedadel.
Po srážce se okamžitě snaž dostat ven z vozidla, hrozí nebezpečí výbuchu a následného požáru.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS