Bezpečná ohniště

Dodržováním bezpečnostních zásad zamezíte vzniku požáru a případným zraněním.

Bezpečnostní opatření při zakládání ohňů

NIKDY nezapalujte oheň u kořenů stojících stromů, nebo pařezů.
NIKDY nezapalujte oheň v suché trávě, na suchém listí, jehličí apod.
VŽDY vyčistěte prostor kolem ohniště o průměru alespoň 3 metry, od hořlavých předmětů.
KDYKOLIV je to možné, obklopte svůj oheň kameny, rozdělejte ho v díře, nebo okolo něj položte syrová polena.
NIKDY nezapalujte oheň, který nemůžete uhasit.
NIKDY neopouštějte hořící ani doutnající oheň když odcházíte z tábora.

Stavba ohniště

  • Vyberte si místo pro oheň. Má být na pokud možno v otevřeném prostoru chráněném před větrem, přinejmenším 3 m od křoví a nejbližších stromů. Místo by mělo být zvoleno tak, aby oheň nebyl pokud možno z dáli viditelný. To neplatí u ohňů pro signální účely, nebo pro ohně k nouzovému ohřátí dočasných přístřešků, nebo sněhových záhrabů.
  • Vyčistěte kruh o průměru 3 m až na hlínu tak, že místo je zbaveno od trávy, suchého listí, větviček a jehličí.
  • Na travnaté půdě, odstraňte drny a položte je k jedné straně ohniště, zalijte je vodou a po ukončení potřeby udržovat ohniště je opět položte na původní místo a dobře zalijte vodou.
  • Když je zem mokrá, nebo pokrytá sněhem, oheň se musí vybudovat na podložce. Zhotovte ji z vrstvy syrových klád pokrytých vrstvou země, nebo kamenů. Před kladením podkladových polen je vhodné sníh řádně ušlapat.
  • Pokud je zem bažinatá, nebo je hluboký sníh, je zapotřebí vyvýšená podložka, známá jako chrámový oheň.

Varování

Vyvarujte se umístění mokrých, nebo pórovitých kamenů u ohně, hlavně kamenů které byly ponořeny ve vodě. Pokud se zahřejí, mohou explodovat!

Vyvarujte se břidlice a měkčích kamenů a otestujte je úderem jednoho o druhý. Nepoužívejte žádný kámen který je prasklý, zní dutě, nebo je šupinovitý. Obsahují-li vodu bude se rozpínat rychleji než kámen a může způsobit jejich explozi. Při explozi se vytvoří mnoho létajících odštěpků, které mohou vyrazit oko, nebo jinak poranit když stojíte poblíž ohně.