Biologické zbraně a prostředky (instrukce pro občany České republiky)

Biologické zbraně a prostředky mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologická
kontaminace nezjistitelná. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.
Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu

  • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
  • Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením.
  • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
  • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
  • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
  • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení