Boj o přežití, základní pravidla která doporučuje Bearl Grylls

Bear Grylls sloužil u speciálních jednotek SAS. Má několik světových rekordů, třeba jako nejmladší Brit vylezl na horu Mt. Everest. Ale největší slávu mu přinesl až pořad Boj o přežití (Man vs. Wild), kde ukazuje jak přežít na těch nejnehostinnějších místech naší planety a radí, jak se máme správně zachovat v takové situaci. Přinášíme souhrn jeho základních pravidel při boji o přežití:

1. Zorientujte se, kdekoliv, kdykoliv, vždy si ujasněte kde jste a kam chcete jít!

 • Nejvhodnějším možným způsobem se zorientujte ve světových stranách, všímejte si terénu, koryt řek, vrcholků hor/kopců.
  • orientace hodinek a slunce
  • třením ve vlasech zmagnetizujte kousek kovového drátu, ten se na klidné vodní hladině (položený na plovoucím materiálu, listu,..) natočí k magnetickému severu – naznačí spojnici severu a jihu
  • jižní svahy mají více slunce, severní bývají vlhčí a porostlé více mechem
 • Pokud je možnost že Vás bude hledat záchranný tým, vytvořte znamení směru, kterým hodláte pokračovat, viditelné z helikoptéry.

2. Hýbejte se, pohybujte se. A to ihned po zorientování!

 • Je-li obtížná orientace, nejlepší sázka je vždy na vodní toky, které Vás bezpečně povedou do nížin a poblíž zdrojů vod se nejčastěji vyskytuje civilizace. Sledování vodního toku zabrání i „chození v kruhu“, což je nebezpečné zejména v hustých lesních porostech.
 • V obtížném terénu je řeka/potok nejrychlejší cestou a postup po proudu urychlí putování i za cenu zmáčení se. Ujistěte se že si umíte následně zabezpečit oheň a vysušení – nebezpečí prochladnutí je vysoké.
 • Opatrně postupujte korytem a vždy očekávejte pod vodou překážku/balvan/padlý strom – snažte se tok zdolávat nohama napřed.
 • Vodopády jsou největším rizikem a vždy se dobře ujistěte o hloubce před dopadem, nejlépe vodopád zdolat po souši, je-li to možné. Hloubku je možné zjistit improvizovanou měrkou z lana, navázaných větví/stonků rostlin a kamene jako závaží.
 • Delší cesty po vhodných tocích překonávejte pomocí vorů z okolo-rostoucích dřevin svázaných lanem, nebo měkkými dřevinami. Vor není příliš řiditelný, ale šetří energii a je-li větších rozměrů, pomůže ochránit před vodními predátory a živočichy.
 • Sněžné pláně překonávejte s improvizovanými sněžnicemi, šetří energii při postupu.
 • Dlouhé sněžné svahy můžete zdolávat riskantním, ale rychlým bržděným skluzem, kdy v leže na břiše (nohy po směru sjezdu) sjíždíte svah a v rukách máte silnou větev/cepín/.. kterou brzdíte zaseknutím do sněhu (pevně držet).
 • Vodu získáte zejména z rozpuštěného sněhu, ten nejezte, hrozí tím prochlazení.
 • Nebezpečné jsou obzvláště rozsedliny a skryté kapsy pod sněhem. při přesunu prozkoumávejte prosto před sebou (hole,..).
 • Přechody pod slunečním žárem po planinách/pouštích nekonejte v období okolo poledne, ideálně v nočních hodinách, kdy násobíte své šance na přežití a energie. noční zrak se Vám obnoví po cca 45 minutách a jděte hlučně (dupejte), zastrašíte tak plazy a šelmy.
 • Voda je možná k nalezení ve stinných místech a prohlubních. Tekutiny obsahují nejen rostliny a zvířata (nebo jejich čerstvý trus), případně vlastní čerstvá moč (95% vody).
 • Tekutý písek je zákeřná past písku a vody, nejlepší způsob na únik je postupná a opatrná (rychlý pohyb vtahuje níž) změna pozice na „ležmo“, vytažení končetin a vytažení zbylé části těla.
 • V bažinách je třeba doplňovat si pitný režim a filtrovat/převařovat vodu (mechanické nečistoty přes látkový filtr, bakterie převařením.

3. Dejte si pozor na svůj psychický stav!

 • Lidé mají mnohdy v krizových situacích zpočátku pocit bezstarostnosti a následně velký šok z uvědomění si nebezpečí situace.
 • Tyto první dvě fáze musíte co nejrychleji překonat a soustředit se na třetí – uklidnění a rozumné uvažování a plánování dalšího postupu!

4. Jídlo = energie!

 • Veškeré zdroje potravin se snažte tepelně upravovat, nejezte zapáchající zdechliny!
 • Ryby v tocích lze chytat nejen na návnady (vlasec s háčkem), ale i do pastí, stavbou malých přehrad a nalákáním do slepých jezírek.
 • Improvizovaný oštěp z nože  a dlouhého klacku pomůže při lovu menší zvěře a ryb.
 • Pasti z provázků (smyčka) vhodně nastražená na zvířecí stezce mohou pomoci s drobným zvířectvem (ruce si potřete nějakým zvířecím trusek k zamaskování lidského pachu).
 • Hmyz má výborné nutriční hodnoty, ideálně tepelně upravte kvůli bakteriím.

5. Úkryt zvyšuje šance přežití při delších trasách

 • V chladných oblastech je nutností při odpočinku chránit se před větrem a izolovat se tepelně.
 • V zalesněných oblastech pomohou okolní dřeviny jako stavební materiál.
 • V pouštních oblastech je vhodné vyhrabat si pro sebe mělkou jámu, pár centimetrů může znamenat rozdíl až 15 stupňů celsia.
 • Nejen v džunglích, je bezpečnější nocovat a odpočívat výš než je země – ať už ve větvích, nebo vysutých lůžkách mezi stromy.
 • Oheň odstraší mnohého predátora a nebezpečného živočicha.

6. Oheň, přítel při přežití

 • Základem je jiskra (křesadlo, pazourek, tření dřeva,..) a suchý troud (březová kůra, rozemletá vlákna látky, usušené rostliny, chvojí, vysušené listy,..)  pro její zachycení, rozdmýchání ohně a následně palivo pro udržení plamene (dřevo, trus,..).
 • Je-li aktuálně nepříznivá situace pro rozdělání ohně (hustý déšť,..) vezměte vhodný materiál pro rozdělání ohně a při odpočinku/čekání na lepší příležitost jej v oblečení více vysušte.

7. Respektujte okolí a neriskujte

 • Zvířata a predátoři v oblasti se řídí instinktem a proto musíte přemýšlet před a při kontaktu s nimi.
 • Snažte se odhadnout a nenarušovat teritoria a nebezpečný prostor živočichů (predátoři, hadi,..) a dejte jim šanci se Vám vyhnout (rámus, hluk odrazuje).
 • Před predátory se nesnažte utíkat, jejich instinktivní reakce je Vás zabít. Hlukem se je snažte odradit, nebo opatrně vykliďte pole.
 • Postupujte obezřetně (plazi, štíři), kontrolujte svůj oděv a při odpočinku preventivně volte nedostupná místa. Mnozí nejsou agresivní, dejte jim tedy šanci hlukem na vyhnutí se Vám a nechte jim prostor pro únik/odchod (hluk, dusot), nefunguje to však vždy, obezřetnost je základ. Jed i mrtvých hadů působí ještě dlouho po jejich usmrcení.

Veselá mysl a pozitivní přistup vyhrává!

Toto neradí přímo Bearl Grylls, ale při sledování jeho videí si nejde nevšimnout jeho konstruktivního a pozitivního přístupu k situacím. Sám odkazuje, že mu v nejhorších chvílích pomáhá myšlenka na jeho rodinu, vytvořte si také svůj „point“ který Vás dobije energií a upne mysl k úspěchu.