Chemické zbraně a prostředky (instrukce pro občany České republiky)

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní

  • Urychleně použít všechny dostupné prostředky improvizované ochrany.
  • Vyhledat ukrytí v nejbližší budově.
  • Uzavřít a utěsnit okna a dveře.
  • Vypnout ventilaci a utěsnit případné další otvory.
  • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení