Dřevo na oheň

Různé druhy dřevin mají své vlastnosti. Čím blíž roste dřevina ke zdrojův vody (řeky, potoky, atd..) tím má větší vlhkost a nižší výhřevnost.

Nejvýhřevnější dřeva

1. Bílý ořech
2. Dub
3. Habr
4. Buk
5. Bříza, Javor
6. Modřín
7. Borovice
8. Smrk
9. Jedle
10. Vrba

Měkké dřevo

 • Ochází z jehličnatých stromů, například jako je borovice, modřín, jedle a cedr.
 • Z vyzrálého pryskyřičnatého měkkého dřeva se dělají nejlepší třísky.
 • Tato dřeva rychle hoří, kouří a při hoření z nich odlétají jiskry.
 • Pryskyřičná měkká dřeva jsou nejcennější, když potřebujeme zapálit oheň, nebo potřebujeme rychlý a krátký žár.

Tvrdé dřevo

 • Tvrdé dřevo pochází ze stromů, které mají namísto jehličí nebo šupin, důvěrně známé druhy plochých listů.
 • Suchá, tvrdá dřeva ve většině případů poskytují stabilní a dlouhotrvající oheň.
 • Je nejvhodnější na vaření, protože vytváří žhavé uhlíky které poskytují intenzivní, stejnoměrný žár.
 • Když je to možné, zapalte oheň jehličnatým dřevem a udržujte ho tvrdým dřevem.

Dřeva vhodná na pomalé pečení

Dub, jilm, třešeň, javor.

Dřeva vhodná na dušení masa v kotli

Dub, buk, habr, bříza, jilm, javor, osika.
Na dušení masa v hlíně je nejlépe použít popel a žhavé uhlíky z těchto dřev.

Dřeva hořící i mokrá

Akát, bříza.

Nevhodná dřeva na oheň

Kaštan, Bez.
Z těchto dřev při hoření s praskotem odletují žhavé úlomky. Tyto úlomky mohou propálit výstroj, nebo způsobit požár.

Upozornění

Pokudmožno nepoužívat dřevo ze země, které je nasáklé vlhkostí. Ideální dřevo jsou uschlé stojící stromy, pozor na již shnilé-málo výhřevné stromy.
Je relativní možnost najít v nahnilých jehličnatých stromech vysoce hořlavé tuhé pryskyřičné jádro.
Syrové dřevo je použít v kombinaci se suchým.
Čerstvě pokácená osik, borovice a jedle nehoří, obsahují mnoho mízy a vlhkosti.
Hoří i mokré dřevo Akátu a břízy.

Ideální postup

 • Zapálit oheň s pomocí jehličnatého dřeva, které obsahuje pryskyřici.
 • Udržovat oheň tvrdým dřevem, které vytváří žhavé uhlíky s intenzívním stejnoměrným žárem.
 • Nepoužívat Kaštan a Bez, ze kterých odletují žhavé úlomky.