Evakuace občanů České republiky (instrukce)

Evakuace – soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?
  • uhaste otevřený oheň v topidlech,
  • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
  • uzavřete přívod vody a plynu,
  • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
  • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
  • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
  • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou,
  • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Zdroj: Ministerstva vnitra-generálního ředitelství, Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor ochrany obyvatelstva