Evidence a registry využívané Policií ČR

Policie ČR má k získávání informací z evidencí nárok, upravený § 66 Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.

(Zároveň jsou zde odkazy na příslušné zákony, které upravují vznik a fungování registrů, databází atd.) Policie ČR není jejich správcem.

Policie ČR dále ve své činnosti využívá vlastní databáze (viz www.policie.cz) – Pátrání po osobách, pátrání po vozidlech, pátrání po uměleckých předmětech, odcizené mobilní telefony, pátrací oběžník, neplatné doklady, neplatné služební průkazy. Tyto databáze jsou přístupny i veřejnosti.

V roce 2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon stanoví i propojení základních registrů, které bude realizováno prostřednictvím informačního systému základních registrů, jehož správcem bude nově vytvořený úřad Správa základních registrů.
Tento úřad bude spadat pod Ministerstvo vnitra a jeho náplní bude provoz informačního systému základních registrů včetně realizace vazeb mezi registry a agentovými informačními systémy. Bude odpovědný za údaje v základních registrech a jejich zpřístupnění.
Zdroj: Policie ČR