Filtrování vody

Mnohé zdroje mohou být kontaminované, nebo znečištěné, proto je potřeba vodu filtrovat.

Filtrace vody má za úkol odstranit z vody zákal a drobné částice, popřípadě různé cizopasníky.

Vodu můžeme filtrovat:

  • Přelitím vody přes několik vrstev hustého plátna.
  • Zhotovením pískového filtru z několika vrstev různě hrubého vypraného písku. Tento filtr je sestaven tak, že do vhodné nádoby s otvorem ve dně dáme dolů čistý kus látky a na něj postupně sypeme jednotlivé filtrační vrstvy písku od nejjemnějšího až po hrubý. Přes tento filtr znečištěnou vodu přeléváme. Vytékající vodu zachycujeme v nádobě.
  • Použitím komerčně vyráběných filtrů. Tyto filtry jsou různé konstrukce a zpravidla mají v sobě i zabudovanou vložku na dezinfekci vody. Tyto filtry jsou podle velikosti a účelu nasazení buď napevno vestavěné, mobilní, nebo přenosné (expediční filtry).
  • Zákalem znečištěnou vodu můžeme též vyčistit usazením nečistot a následným opatrným slitím.

Filtrování vody

Filtrování vody

Filtrování vody

Filtrování vody

Upozornění: Filtrovaná voda ještě není pitná! Výjimku tvoří filtry s dezinfekční vložkou.