Havárie plynu

Základní informace o plynech.

Informace

Zemní plyn
je lehčí než vzduch, takže pokud má kam odvětrat – např. z podzemní garáže, sklepa atd, tak „vyvětrává“.
Přirozený je bez zápachu, není jedovatý ale dusivý.
Dolní mez výbušné směsi se vzduchem je 5% a horní hranice je 15%. Při takovéto směsi přichází výbuch i při malé jiskře statické elektřiny.
Nad 16% se tvoří hořlavá směs (se zápalnou teplotou okolo 700°C – teplota hoření zápalky).

Propan-butan
je težší než vzduch a naopak se v takovýchto místech shromažďuje, proto je zákaz LPG vozidel v podzemních garážích.

Postup při zjištění úniku plynu v objektu

  • pozotvírat okna a vytvořit průvan
  • následným větráním hrozí riziko nejnebezpečnější směsi, proto jističi vypnout přívod elektřiny ke všem spotřebičům (lze provést i jako první krok, dle situace)
  • opustit objekt, vyčkat přivolané pomoci