Havárie s únikem chemických látek (nezbytná doporučení)

  • Urychleně opusťte ohrožené místo.
  • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (vyšší poloha, středová místnost).
  • Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory, vypněte ventilaci.
  • Sledujte zprávy v místním rozhlase a hromadných informačních prostředcích.
  • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
  • Připravte si evakuační zavazadlo, budovu opusťte jen na pokyn.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení