Havárie s únikem radioaktivních látek (nezbytná doporučení)

  • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe v suterénních či sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
  • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
  • Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
  • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
  • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
  • Připravte si evakuační zavazadlo.
  • Jodové přípravky (tablety) použijte až na základě veřejné výzvy.
  • Budovu opusťte jen na pokyn.

V případě radiační havárie JE Dukovany a Temelín se obyvatelé žijící v zóně havarijního plánování řídí pokyny orgánů státní správy a samosprávy a provozovatelů jaderných elektráren (bezpečnostní příručka/kalendář).

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení