Hloupost je cosi neochvějného. Všechno, co na ni útočí, na ní ztroskotá.