Impregnace dřeva

Impregnace dřeva pomocí ohně je metoda známá již od pravěku a v neposlední době použitá v lágrech a gulazích nejen za 2.světové války. Pro stavbu se dřevěnými základy, kdy není k dispozici chemická impregnace před plísněmi a hnilobou je tento postup ideální, což potvrzují i nálezy archeologů.

Postup impregnace

  • Konce trámů nebo kulatiny je třeba ve velkém ohni důkladně opálit po celé ploše, která bude v zemi.
  • Opálení musí být silné, alespoň centimetrová vrstva zuhelnatělého materiálu – dřevěného uhlí.

Závěrem

Vrstva opáleného uhlí ochrání dřevo spolehlivě a na dlouhou dobu před napadením dřevokazných hub a plísní. Dřevěné uhlí má obrovskou absorpční a desinfekční schopnost proti bakteriím a drobným mikroorganismům.
Tato vlastnost se využívá např. ve filtrech plynových masek, kde je uhlí také obsaženo.