Jak postupovat po odjezdu sanitky

V nynější situaci již nemůžete ovlivnit běh událostí, proto se snažte nemyslet na to, co se stalo.

Co se teď bude dít?

Posádka záchranné služby, která přijela na Vaše zavolání a ošetřila Vašeho blízkého, jej nyní
transportuje do zdravotnického zařízení. Výběr nemocnice při akutních stavech nelze ponechat
na přání rodiny, ale na rozhodnutí záchranné služby. Ta zhodnotí závažnost stavu pacienta a vybere
nejvhodnější nemocnici s ohledem na charakter onemocnění, kde bude Vašemu blízkému
poskytnuta potřebná péče. Kam Vašeho blízkého transportuje, Vám již tým záchranné služby sdělil.

Co se děje v sanitce?

Sanitní vůz je v dnešní době pojízdnou jednotkou intenzivní péče s mnoha přístroji a kvalifikovanou
posádkou. Vašemu blízkému se tedy dostává vysoce specializované péče již během transportu.

Proč mě nevzali s sebou?

Důvodem je to, že sanitka neslouží pouze k vlastnímu převozu pacienta, ale je specializovanou
lékařskou ordinací. Je v ní proto méně míst k sezení. Vysoké hygienické požadavky, profesně lékařské
a dopravně-bezpečnostní podmínky v sanitce nedovolují přítomnost dalších osob. Cílem záchranné
služby je co nejlepší péče o postiženého a jeho bezpečnost. Vaše přítomnost v sanitce by tuto péči
ztížila. Výjimkou jsou rodiče malých dětí.

Co se bude dít v nemocnici?

Tým záchranné služby předá ošetřeného a zajištěného pacienta lékařskému týmu v nemocnici.
Lékaři již byli předem informováni o závažnosti stavu Vašeho blízkého a jsou již na jeho další léčení
připraveni. Pacient podstoupí i různá vyšetření nutná pro jeho správnou léčbu.

Kdo mi podá informace o zdravotním stavu blízkého?

Po předání v nemocnici končí práce a odpovědnost záchranné služby za postiženého, kterou
od tohoto okamžiku přebírá nemocniční zařízení. Proto Vám veškeré informace o jeho dalším
zdravotním stavu nemůže již podat záchranná služba, ale právě příslušná nemocnice. V nemocnici
probíhají po přijetí pacienta vysoce specializovaná vyšetření, která jsou časově náročná.
Proto do nemocnice nevolejte dříve než 1 hodinu po odjezdu naší sanitky.

Co můžu udělat?

Pokuste se uklidnit. Zhruba za hodinu po odjezdu sanitky zavolejte do nemocnice, do které byl Váš
blízký převezen. Zde Vám podají informace o jeho stavu a řeknou, co máte dále udělat.

V nemocnici, kde měl pacient být, o něm nic nevědí:

K této situaci může dojít. V některých případech, zejména v případě akutní změny zdravotního stavu,
mohl být pacient směrován do jiného zdravotnického zařízení, než bylo plánováno. V takovém
případě volejte na záchrannou službu (tel. č. 155), kde Vám sdělí, kam byl pacient skutečně
převezen.

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.