Jak se zachovat v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události? (instrukce pro občany České republiky)

Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné situaci, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo i životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou vyčleněny bezplatné telefonní linky tísňového volání:

  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie České republiky

Na území obce (města) můžeme také telefonovat na číslo 156 Městská policie.

Usnesením vlády ČR č. 391/2000 byl schválen návrh způsobu zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice. V provoz je od roku 2003.

Při mimořádných událostech není daleko ke zmatku. Vyznat se v kritických situacích a zachovat rozvahu a klid často dělá problém dospělým, natož pak dětem. Je třeba si zapamatovat, že při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější. Proto je nutno sdělit:

  • co se stalo,
  • kde se to stalo,
  • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte, a vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Oprávněnou otázkou často bývá, jak se zachovat v nepřehledné situaci a kam volat nejdříve?

Každá vteřina zaváhání může znamenat mnoho pro vyřešení těžkostí. V takovém případě volejte vždy na číslo 150, tj. operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR, neboť v rámci integrovaného záchranného systému toto operační středisko provádí koordinaci společného zásahu při mimořádné události. Navíc většina operačních středisek základních složek IZS je již propojena a důležité informace si navzájem předávají.

Zdroj: Ministerstva vnitra-generálního ředitelství, Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor ochrany obyvatelstva