Jak správně dýchat

Zní to divně, ale musíte se naučit správně vydechovat. Znamená to, že člověk musí úplně vydechovat, jestliže chce využít maximální kapacitu plic!
Ovládání dýchání je zaměřené na způsob jak vydechovat a ne na vdechování. Člověk obnoví svoje síly mnohem lépe správným vydechováním, než násilným nadechováním.

Děláte nějakou těžkou práci, rychle kráčíte, nebo něco kopete?
Váš výkon se zvětší o 50%, jestliže začnete pomalu vydechovat tak, že vytlačujete všechen vzduch z plic. Tento trik znají operní pěvci, plavci a běžci. Když např. jdete pod studenou sprchu, máte sklon dýchat rychle a napínat svaly, což pouze zvyšuje trápení. Pokud se ovšem pokusíte vydechovat pomalu a pravidelně budete velmi překvapeni, jak malý účinek na vás studená voda má. To je tím, že pomalé dýchání pomáhá vašemu tělu přizpůsobit se změnám.

Zvládnutí stresu a dýchání

Pečlivé ovládání vašeho dýchání a obzvláště jeho načasování přispěje ke zvládnutí stresu v jakémkoliv okamžiku napětí nebo vynuceného jednání. Většina z nás dýchá je napolovic.
Dýcháme nesprávně, protože nemáme téměř jinou volbu jak jinak dýchat, ale děláme chybu že pořádně nevydechujeme, neděláme to dostatečně hluboce. Proto někdy vzdycháme, což je znamení upozorňující na potřebu hlubokého výdechu.
Vzdychání je přirozený prostředek užívaný naším tělem k zajištění úplného výdechu který jsme zanedbali v důsledku působení stresu.
Vzpomínáte si, že když jste měli v minulosti nějaký silný stres, v okamžiku jeho pominutí jste cítili potřebu zhluboka si oddechnout? Proto se člověk musí učit vzdychat systematicky. Jakékoliv blokování dýchání vyvolává ve vaší dýchací soustavě silnou námahu! Naopak zlepšení dýchání bude působit blahodárně na vaše tělo a mysl.
Čím větší množství vzduchu člověk vydechne, tím větší množství vzduchu může vdechnout. Z tohoto důvodu je cílem každého dechového cvičení zvýšení vaší dechové kapacity. Proto je zahájení a vědomé udržování vašeho vydechování na prvním místě. Musíme si z toho pouze udělat zvyk.

Dýchejte před provedením jakéhokoliv úkolu!
Nejdříve zhluboka vydechněte!!! Je to záruka splnění jakéhokoliv úkolu. Můžete si tak usnadnit stoupání po dlouhých schodech. Cvičte se nadechovat během překonávání dvou schodů a vydechovat po zdolání dalších dvou schodů.
Dva schody vdech, a dva schody hluboký výdech.
Než vystoupíte o první krok, musíte nejdříve zcela vydechnout.

Dýchání pro boj s chladem

Když budete bojovat proti zimnímu větru, šest hlubokých výdechů udrží a zvýší vaší odolnost přinejmenším o 50%!

Zvládání stresu

V jakýchkoliv drsných nebo obtížných podmínkách kde vás svírá stres, pozvolna vydechujte a tak si posílíte svoji nervovou soustavu.

Cvičení dechové kontroly

Abychom vám pomohli s touto novou technikou, zkuste číst nahlas, je to dobré cvičení. Vezměte nějaký článek a na jeden dech přečtěte tolik textu, kolik bez námahy zvládnete.

První den to opakujte alespoň desetkrát. Spočítejte slova která jste přečetli. Další den pokračujte a tímto způsobem můžete kontrolovat jak jste pokročili.

Dalším cvičením je počítání. Pohodlně se posaďte, záda vzpřímená, pomalu vdechujte a pravidelně počítejte do čtyř, zadržte dech na jednu vteřinu a začněte vydechovat a počítejte do dvanácti, příště nadechujte na pět dob a vydechujte na patnáct dob.

Neustále tyto doby zvyšujte a měřte svůj pokrok. Jakmile jste dosáhli výdechu na 21 dob, všimněte si skutečnosti, že když budete při výdechu vyslovovat se zavřenými ústy např. slabiku ÓÓMMMM …, pomůže vám to nesmírně snížit množství vydechovaného vzduchu.

Toto cvičení vám pomůže zlepšit vaší celkovou pohodu a změní množství vašich pravidelných zvyků.

Vědomě dýchání také přinese vědomě jednání, nebo chování. Všimnete si, že je nemožné ustat ve cvičení a stále ještě dýchat efektivně.

Všechno co člověk musí dělat, je dostat lopatky tak blízko k sobě jak je to jen možné, abyste pocítili že vaše plíce odvádějí nejlepší práci.

Po nějaké době se toto cvičení stane druhou přirozeností pro celkové lepší bytí. Mohlo by vám dokonce pomoci i přestat kouřit!

Zapamatujte si: „šestkrát zhluboka vydechnout a nadechnout se“