Jak volat Zdravotnickou Záchrannou Službu

V případě akutního ohrožení života volejte bezplatně na tísňovou linku ZZS, číslo 155. Mluvte, prosím, pokud možno klidně a věcně a sdělte potřebné informace, zejména:

  • co se přesně stalo
  • kolik je postižených
  • jaký je stav postiženého (je při vědomí, dýchá …?)
  • víte-li, pak jméno a alespoň přibližný věk postiženého
  • kde se postižený nachází (v kterém městě nebo obci, ulici, číslo domu, patro, označení domovního zvonku); při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast místo co nejvíce upřesněte (číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atp.)
  • kdo volá
Pokud operátorka zjistí, že je k zásahu vhodný vrtulník, zeptá se Vás, je-li v blízkosti prostor k přistání (rovná plocha o velikosti 30 x 30 metrů, bez stromů, drátů elektrického vedení apod.). Dále Vás vyzve, abyste na okraji vytypované plochy mávali viditelným předmětem, jakmile uvidíte vrtulník přilétat (např. bílý ručník, prostěradlo).
Nemějte obavy, že na něco zapomenete, zkušený/á operátor/ka se Vás vždy na vše potřebné vyptá. Hovor ukončete až po operátorce jako poslední.
Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, vyčkejte navázání dalšího kontaktu poté, co operátor/ka vyšle lékaře nebo záchranáře k akci.
Voláte-li z mobilního telefonu, nechte ho zapnutý, aby se Vás operátor/ka mohl/a v případě jakýchkoliv nejasností či obtíží dovolat zpět.
Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje