KOMANDO 2012 – nejtěžší bojový kurz AČR (trailer)

Sedm doslova „statečných“ příslušníků AČR se koncem letošního října zařadilo k hrstce těch, kteří kdy úspěšně absolvovali v rámci Velitelství výcviku — Vojenské akademie Vyškov kurz KOMANDO. Na počátku jich bylo 47, kteří o úspěch v něm velmi usilovali, většina z nich však neprošla ani přes výběrové řízení a do samotného konce jich došlo pouhých sedm. Kurz Komando rozvíjí velitelské schopnosti vybraných důstojníků, praporčíků a rotmistrů, po kterých se vyžaduje efektivní jednání ve funkci velitele malé jednotky (družstvo, četa) v reálném taktickém prostředí za psychického a fyzického stresu blížícímu se reálnému boji. Důraz je položen na rozvoj individuálních velitelských dovedností a zvyšování schopnosti plánovat, řídit a vést malé pěší, mechanizované, výsadkové a aeromobilní jednotky v síle družstva a čety.

Kamera: Petr Orálek, zdroj: Youtube.com