NAVY SEALs – zelené tváře

Sea – moře, Earth – země, Air – vzduch. Tam všude můžete na ,,tuleně“ narazit.

Začátky existence speciálních jednotek amerického vojenského námořnictva US Navy SEAL a vznik legend o nich úzce souvisejí s jejich účastí ve Vietnamské válce. Už po několika týdnech vzniku speciální jednotky SEAL byli její první příslušníci odveleni do Jižního Vietnamu jako poradci při výcviku místních Marines. Od roku 1964 se příslušníci SEAL aktivně účastní přísně utajovaných akcí. Po výsadcích z ponorek a přepravě rychlými čluny prováděli diverzní akce na území Severního Vietnamu, zejména na zásobovacích trasách poblíž pobřeží.

Ke skutečnému zapojení SEAL do tohoto konfliktu došlo ale až v roce 1966. Tehdy velení vyslalo jednotku Golf z Team 1 do takzvané speciální oblasti Rung Sat. Šlo o vodních cesty mezi Sajgonem a Jihočínským mořem. Jižní část oblasti mezi řekami Long Tau a Soi Rap o rozloze přes 1000 km2 představovala nejnehostinnější část Vietnamu. Všude bylo bahno a džungle, protkaná rameny delty řeky Mekong. Tato oblast byla pro konvenční síly prakticky nedostupná. Pro partyzány z Vietcongu šlo ale o ideální místo – mohli tady odpočívat po bojích, vybudovat sklady potravin a výzbroje, polní nemocnice, a dokonce i závody na výrobu zbraní a munice a jejich opravny.

Po měsíci, určeném k aklimatizaci, byla jednotka Golf – tři důstojníci a tři řadoví námořníci – přičleněna k silám, určeným pro operaci ”Jackstay”. Společně se žabími muži z Underwater Demolition Team 11 prováděli hloubkové průzkumy terénu, kam byla později vysazena námořní pěchota. Operace skončila 7.dubna částečným zničením týlového zázemí partyzánů. Díky vynikajícímu průzkumu, prováděnému příslušníky SEAL a UDT-11, nebyl při této akci zabit ani jeden americký voják, a tak byl početní stav jednotky Golf zvýšen 25 výsadkářů. Do konce roku provedli řadu léček i protiléček a hlubokých výpadů v deltě Mekongu, získali významné zpravodajské materiály, zničili 200 tun rýže v partyzánské skrýši a zabrali asi 150 kusů zbraní. Během operace ”Charleston” v prosinci roku 1966 ukořistili bojovníci SEAL mimojiné plán, obsahující přesné umístění partyzánských studní v oblasti Rung Sat. Zničili je, a tak připravili partyzánům obrovské problémy s pitnou vodou, s níž jsou v deltě Mekongu, velké potíže. V roce 1966 padl jeden voják SEAL. Díky úspěchům Team 1 (ST-1) byly do delty Mekongu vyslány další operační čety, včetně SEAL Team 2 (ST-2). Team 1 se v roce 1967 ve Vietnamu skládal z 11 čet po 14 vojácích, rozdělených na dvě družstva, každé se stavem: důstojník a šest námořníků.

Skupiny Navy SEAL útočily na Vietcong, vyhazovaly sklady a tábory, získávaly zajatce, které většinou využívaly jako průvodce při následujících akcích. Jeden zajatý partyzán například výsadkářům upřesnil polohu velkého tábora Vietcongu, na nějž byl proveden letecký úder. Navy SEAL rozmístil v celé deltě tříčlenné hlídky (fire teams). Jejich úkolem bylo důkladně zmapovat sítě základen a trasy přesunů Vietcongu. V rámci operace ”Listening Post” odcházeli výsadkáři na týden do terénu a ukrývali se pouze několik metrů od přepravujících se vojáků Vietcongu. Monitorovali cesty na pevnině i na vodě, zaznamenávali počty lidí, množství přepravovaných zásob, munice i rýže. Pokud to umožnila situace, desetičlenné slupiny výsadkářů vstupovaly do boje. V případech, kdy měl protivník velkou převahu zasahovalo bitevní letectvo. Díky sebeovládání, dokonalosti umění maskovat se, schopnosti zůstat dlouhou dobu bez hnutí a nepozorovaně se přesunovat, dokázali v bezvadně zorganizovaných léčkách likvidovat celé skupiny partyzánů, zničit zásobovací kolony a zabavovat nejen značné množství zbraní, ale i významnou dokumentaci.

V červenci 1967 zahájili výsadkáři z čet Juliet a Kilo z oddílu Golf, společně s jednotkami 1. Air Cavalery Division s podporou křižníku a bojových člunů operaci ”Shallow Draft”. Šlo o útok na opevnění Vietcongu v tajné oblasti Hon Hoe, severovýchodně od Nha Tran. Po proniknutí do vietnamské vesnice zajali vojáci SEAL dva významné činitele Vietcongu a několik dalších zneškodnili. Z místa útoku je i se zajatci za podpory lodních děl přepravily vrtulníky. Jednalo se o první kombinovanou operaci, v níž námořní výsadkáři bojovali v součinnosti s říční flotilou zvanou Brown Water Navy, námořními plavidly US Navy a dokonce i s letectvem.

Když v letech 1967 – 1968 americké říční síly zahájily sérii velkých operací proti partyzánům, byly jednotky SEAL využity jako předsunutý průzkum. K nejúspěšnějším patří operace ”Crimson Tide” v září 1967 a ”Bold Dragon” v březnu 1968. Tehdy námořní výsadkáři mimojiné zničili systém bunkrů Vietcongu na ostrově Tanh Ding a tamní závod na výrobu zbraní pro partyzány.

Autor: R. Harlit
Zdroj: Commando plus