Několik pravidel pro přežití ve městě

Jak přežít ve městě..

1) Pokud možno, nechoďte nikdy sami

Násilník si málokdy troufne na dvojici, či na skupinu lidí. Proto se snažte do společnosti ( divadlo, kino, diskotéka, plesy, aj. ) jít v doprovodu s kamarádem. Jdete-li sami a musíte jít odlehlým místem, např. tmavým sídlištěm, či ulicí, apod., počkejte nepůjde-li stejným směrem někdo důvěryhodný (mladí manželé, skupina dívek, lidé co znáte od vidění, aj. ).

Na procházku se hodí i pes – štěkot malého psa dokáže upozornit či přivolat některé lidi na pomoc.

2) Vyhýbejte se neosvětleným místům, nepožívejte zkratky

Jdete-li v nočním městě po ulici, dbejte na to,abyste šli po té straně, která je osvícená. Nezkracujte si svoji cestu přes úzké neosvětlené cesty, tmavé parky, neosvětlené podchody, ale i staveniště,kde můžete spadnout do nějaké díry, vymknout si kotník nebo se jinak poranit.

3) Vždy si všímejte svého okolí

Po cestě můžete sledovat únikové cesty, přírodní zbraně jako je, např. kamení, hlína, klacky, aj. Nemáte-li jistotu a cítíte-li strach či nejistotu, svírejte v uzavřené pěsti klíče od svého domu nebo deštník, popř. mějte připravený sprej, atd.

4) Choďte po rušných ulicích a v protisměru jízdy automobilu

Je to sice logické, ale mnoho lidí tak nečinní. Automobil uvidíte dříve a je větší šance se mu vyhnout. Všichni víme jak hrozně rychle jezdí dnes, někteří řidiči.

5) Nechoďte sami, jste-li pod vlivem alkoholu, prášků,nebo určitém citovém rozpoložení

Alkohol, prášky, smutek, vztek, či nadšení to vše oslabuje přirozenou ostražitost. Mnohdy u žen v podnapilém stavu došlo k jejich znásilnění, okradení či ponížení.

6) Vyhněte se lidem a místům, ze kterých nemáte dobrý pocit

Hlučné hospody, opilci na nároží, bandy punkerů, či skinheadů v parku. Je-li to možné, obejděte tato místa a tyto lidi. Nikdo vám nevynadá do srabů. Ale proč se zbytečně vystavovat riziku? I kdyby jste byli fyzicky tak na úrovni, že byste zdolali deset pankáčů , náhodná kudla v zádech za to nestojí. A že se vám tam může ocitnout velmi snadno. Není přece problém přejít plynule na druhý chodník, jít souběžnou frekventovanější ulicí, či zadívat se neutrálně do výlohy, když vás míjí rozvášněná pětice fanoušků Sparty, připravená nařezat každému, kdo není sparťan do morku kostí.

7) Je-li třeba, neváhejte volat o pomoc

Je-li útočník alespoň trochu váhavý, okamžitě se co nejvíce rozječte, rozeřvěte, rozbíjejte výlohy. Málokdo v dnešním světě vám sice přijde na pomoc, ale útočník musí brát v úvahu i tuto eventualitu. Někdy může někdo, kdo vás slyší a případně vidí z okna, zůstat raději doma s obavami o své vlastní zdraví, ale alespoň zvedne telefon a upozorní policii. Násilník raději uteče, než aby riskoval. Když už vás drží, braňte se a škubejte sebou, hlavně křičte dál. Pozor ale! Je-li útočník ozbrojen, nebo se chová rozzuřeně a ztrácí sebeovládání. je nutno řešit situaci od situace, každá je jiná. Někdy je přece jenom lepší přijít o peníze, nebo přetrpět znásilnění, než přijít o život.

8) Pomáhejte dětem a seznamte je s pravidly osobní bezpečnosti

To, co zde platí pro dospělé, platí dvojnásob pro děti. I kdyby váš dvanáctiletý syn již šest let usilovně dřel karate, nemá proti třicetiletému devadesátikilovému chlapovi prostě šanci. A jak se má vaše desetiletá holčička potmě na ulici bránit dospělému? Že vaše dcera nebývá v noci sama venku? Uvědomte si, že v zimě je tma již okolo páté odpoledne a školní odpolední vyučování, či skautské schůzky končí i později.

9) Nenoste příliš věcí najednou u sebe, držte si své osobní věci při sobě

Čím více věcí (kabelka, taška s nákupem, kabát přes ruku, deštník a vycházkovou hůl,…) ponesete u sebe, tím méně jste pohyblivý v obraně, či při útěku. Čím více drahých předmětů (prsteny, zlaté řetězy, značkové hodinky, kožichy, drahé kožené bundy,…) máte při sobě, tím jistěji o své poklady přijdete. Jdete-li z banketu, či recepce, schovejte své šperky do kabelky. Peníze si rozdělte a uložte na několik míst. V peněžence si nechte jen drobné. Kabelku s penězi si nedávejte do nákupního vozíku v supermarketu, můžete tak o vše brzy přijít, díky sledování jiných regálů. Peníze nemějte na jednom místě, stejně tak doklady nejen u sebe, ale i doma.

10) Nechoďte po ulici se sluchátky na uších

Walkman, či jiný aparát na uších znamená ztrátu sluchu na rušné ulici velkoměsta. Srazí vás tak rychle auto, okradou vás rychle a nestihnete ani volat o pomoc.

Nebezpečí při sportu

V časopisu Fit plus byly uveřejněny následující rady ženám – běžkyním, vydané organizací amerických běžců (Road Runners Club of America). Snad by i vás mohlo zajímat, jaké problémy mají ženy – běžkyně v USA:

 1. Noste s sebou (např. v tenisce) jméno, adresu, případně telefonní číslo.
 2. Při běhu na sobě nenoste drahocenné věci.
 3. Mějte s sebou minci na telefon nebo telefonní kartu.
 4. Běhejte pokud možno s partnerem, nebo s partnerkou.
 5. Nechtě doma poznámku, kudy běháte. Neběhejte ve stejném čase po stejné trase. Měňte tréninkovou trasu.
 6. Nenoste na uších sluchátka od Walkmana.
 7. Vyhýbejte se neobývaným oblastem, opuštěným ulicím, neosvětleným místům.
 8. Neodpovídejte na slovní výzvy, nezastavujte se, držte si odstup od cizích lidí.
 9. Běžte proti směru dopravy, abyste viděly přibližující se auta.
 10. Noste reflexní materiály.
 11. Noste píšťalku, nebo něco, co vydává zvuk (vhodné i proti kapesním zlodějům)

NEBEZPEČNÉ SITUACE

Všichni se nevědomky dostáváme do nebezpečných situací. Zapomeneme, že jsme nezamkli dveře, jezdíme autostopem, otevíráme dveře na zazvonění či zaklepání, aniž bychom si ověřili, kdo za nimi stojí. Určitý stupeň bdělosti je důležitý ele­ment sebeobrany: vyhýbáme se riskantním zkratkám na ces­tě, změníme směr či utíkáme, když myslíme, že nás někdo s nečestnými záměry sleduje. Člověk může takovéto chování chápat jako zveličování nebezpečí a pošetilost, opatrnosti však nikdy nezbývá.

Sebeobrana není jen forma obrany proti útočníkovi. Zahr­nuje uvědomění si nebezpečných okolností a včasné rozpoz­nání potenciálně nebezpečných situací, i dovednost se jim vy­hnout. Je nutné si uvědomovat nebezpečí, ať už jde o nebez­pečná místa, dobu, osoby, situace, a je nutné porozumět to­mu, proč jsou nebezpečné. A co je rovněž velmi důležité – mít důvěru ve vlastní schopnosti. Umět dokázat odhadnout osob­ní možnosti i možnosti protivníka a vyřešit problém vlastní bezpečnosti. Po čase se tato předběžná opatření stanou na­prosto přirozená. Například uvidíte-li na cestě rozjařenou sku­pinu, automaticky přejdete na druhý chodník. Je třeba dát i na intuici a možnému nebezpečí se vyhnout.

Dům a byt

Dům nebo byt se obvykle považují za bezpečná místa, ale bez­pečí si tvoří i obyvatelé. Jsou-li přehnaně důvěřiví, není pro násilníka nebo lupiče nijak nesnadné do bytu či do místnosti vniknout. Podle jednoho zahraničního zdroje se 70 % znásil­nění odehraje v domě oběti. Zranitelnost ženy, zejména osa­mělé, o které je dostatečně známo, že má vysoký životní styl nebo že uchovává starožitnosti a cennosti ve svém bytě, stou­pá. Je nutné se vyvarovat i informací o delší nepřítomnosti (dovolené), kterých mohou pachatelé využít.

Do bytu se nikdo cizí zásadně nemá vpouštět, není-li jeho návštěva předem sjednána. Žádá-li o naléhavý telefonát, po­nechejte ho za dveřmi a vytočte číslo, které vám uvede.

O plánované nepřítomnosti v bytě, dovolené v cizině, o fi­nanční hotovosti a cenných věcech nehovořte na veřejných místech (u kadeřníka, v obchodě, v taxíku aj.), neboť nevíte, kdo vás poslouchá a jak těchto informací využije. Kriminální živly mohou také získat jméno a adresu při pohledu přes ra­meno toho, kdo vyplňuje různé doklady ve veřejných budovách.

Důležité je, zvláště v přízemních bytech, dokonale zabezpečit okna a balkónové dveře proti nežádoucímu vniknutí.

Vracíte-li se domů a jste někým sledována, neupozorňujte na to, kde bydlíte. Dům přejděte a odejděte do míst, kde je více chodců (k novinovému stánku, zastávce místní dopravy apod.) a přitom hledejte policistu. Vždy zachovejte klid, protože ten je podmínkou pro racionální uvažování. Vejdete-li do do­mu a pronásledovatel čeká venku, volejte policii.

Při odemykání domu se otočte tak, abyste viděly i za sebe. Získáte tím přehled o okolí a dáte najevo, že nejste snadným cílem. Pokud již v domě někdo je, řekněte při vstupu třeba „Něco jsem si zapomněla“ a vyjděte ven, neboť je větší pravdě­podobnost, že se venku dovoláte pomoci nebo snáze uniknete.

Rovněž při vstupu do výtahu se otočte a zjistěte, zda někdo není poblíž, kdo by vás mohl do výtahu vstrčit. Ve výtahu si všimněte, kde je tlačítko nouzového volání. Po výstupu stej­ným způsobem zkontrolujte okolí. Jedete-li ve výtahu s pochybným člověkem, mějte pro jistotu v ruce klíče, neboť výtah je dokonalá past na znásilnění!!!!

K bytovým dveřím přistupujte pod úhlem 45 stupňů s klíči v ruce. Je-li někdo za vámi, nestůjte těsně u dveří, mohl by vás na ně narazit. Mezi sebou a dveřmi nechtě asi 30 cm místa, aby bylo možné se v případě potřeby otočit a bránit se klíči. Pokud je někdo blízko, neodemykejte, mohl by s vámi vniknout do bytu.

Jestliže jsou dveře bytu či domu otevřené nebo jinak poznamenané násilným vniknutím, zásadně dovnitř nevstupujte. Může tam být zloděj či někdo jiný, kdo na vás čeká. Z budky, nebo z mobilu či jiného bytu ihned volejte policii – číslo 158.

Zámky mají být nejméně dva a v dokonalém pořádku. Neustále si to opakujte, až se to stane automatismem. Nikdo se o vás nemůže lépe postarat, než vy sami. Ani policie s vámi nemůže být celých 24 hodin denně, dokonce ani váš manžel i přítel s vámi není v každém okamžiku. Připojená bezpeč­nostní závora, kterou nelze zvenčí otevřít ještě zvýší bezpeč­nost a odradí většinu lupičů. Zabezpečení domu a bytu však vždy začíná zabezpečením oken a dveří. Na trhu je dnes spousta firem, které vám na vysoké úrovni zabezpečí okna i dveře speciálními zabezpečovacími systémy( zámky, závory, kovové výplně, alarmy, aj.).Domovní dveře by měly být soustavně zamčené.

Důležité je i okolí domu. Je vhodné mít kolem domu dostatečný prostor a odpovídající vnější osvětlení prostoru.

Obchodní domy a nákupy

I jiné situace mohou být nebezpečné. Je nezbytné věnovat pozornost osobním věcem – kabelkám, větším částkám peněz ap. Kabelku je dobré mít v ruce nebo v podpaždí, při nákupu ji neodkládejte na pult. Peněženku nikdy nenechávejte na vi­ditelném místě v nákupní tašce.

Automobil

Parkujte především pod světlem. Dostatečné osvětlení je nepří­telem všech kriminálních živlů. Po opuštění automobilu jej vždy zamkněte. Při opětném přiblížení se k autu se otočte o 180° a podívejte se kolem. Skrývá-li se někdo na parkovišti, bude si myslet, že jste ho slyšely, ale také dáváte najevo, že jste bdělé. Než nastoupíte do auta, podívejte se na zadní se­dadla, zda se tam někdo neskrývá. Nezapomeňte zavřít okna ve stojícím autě, i při jízdě nechávejte okna jen částečně otev­řená, aby při zastavení na světelné signály někdo nesáhl do­vnitř a nezcizil některé předměty ze sedadel či palubní desky.

Autostop

Není-li vyhnutí a musíte jet autostopem, uvědomte si především, že nastoupit do auta zcela neznámého muže často znamenalo znásilnění, ublížení na zdraví nebo i smrt stopařky. Dejte někomu ze svých známých přibližný časový rozpis míst, jimiž zamýšlíte jet. Seznamte se s mechanismem otevírání dveří zevnitř. Musíte-li jet autostopem, zásadně nejezděte v noci. Nevstupujte do auta s podnapilými pasažéry nebo s hlučnou mužskou společností. Je-li v autě více lidí, nedo­pusťte, aby seděli za vámi. Pokud možno si sedněte vždy na zadní sedadlo, nikoli vedle řidiče.

Pravidla bezpečného automobilismu a cestování

 1. Pokud možno nestopujte, ani neberte stopaře.
 2. Do svého vozu zaveďte alarm systém, uzamykatelnou převodovku, aj.
 3. Necestujte sami.
 4. Udržujte svůj vůz v dobrém technickém stavu. Buďte připraveni provést běžné malé opravy na ulici.
 5. Při nastupování a vystupování z auta dávejte pozor na své okolí.
 6. Parkujte na dobře osvětlených místech, kde se pohybuje více lidí.
 7. Nenechávejte ani na malou chvilku klíčky v zapalování.
 8. Po zaparkování své auto vždy zamykejte. Cenné věci ukliďte z dohledu.
 9. Noste u sebe náhradní klíčky.
 10. Nevylepujte na auto žádné samolepky, ani žádné provokující nálepky, nápisy, či „ksichtíčky“, pouze vezete-li malé děti, jste-li začátečník (Z), nebo ZTP.
 11. Sleduje-li vás jiné auto, zvyšte opatrnost.
 12. Pokud možno, držte se spíše hlavních silnic a magistrál.
 13. Pokouší-li se vás jiné auto vytlačit z vozovky, snažte se nad svým vozem udržet kontrolu a okamžitě zamiřte k nejbližší krajnici, nebo snižte rychlost či zastavte auto a pak to můžete nahlásit policii.
 14. Máte-li závadu na automobilu, zavolejte pomoc.
 15. Jedete-li kolem jiného porouchaného vozu, nezastavujte, ale zavolejte mu pomoc.
 16. Blíží-li se k vám někdo, kdo nevypadá bezpečně, zamkněte auto zevnitř a v případě potřeby trubte na klakson.
 17. Vyhýbejte se střetům a hádkám s ostatními řidiči.
 18. Pojistěte si vůz.
 19. Zaznamenejte si SPZ, číslo motoru a karosérie. Je dobré mít napsaný i počet ujetých kilometrů kvůli výměně oleje, ale i přehledu opotřebení motoru, atd.

Na ulici

Je-li to možné, choďte středem chodníku či silnice. Zločinci se obvykle skrývají ve vchodech domů.

V noci choďte osvětlenou ulicí. Nenoste drahé šperky. Nereagujte na pokřikování. Vyhýbejte se gangům a povalečům. Po­kud vás skupina obklopí, vyhoďte do vzduchu kabelku a unikněte kolem toho, kdo ji chytá.

Ve vlaku, metru a autobusu

Nejpopulárnější metodou ignorování osob toužících navázat kontakt je držet před sebou knihu čí noviny a předstírat hluboké zaujetí jejich obsahem. Lze také předstírat spánek. V do­pravních prostředcích je značné nebezpečí kapesních krádeží, neboť tu často bývá mnoho lidí u sebe. Proti osahávání se braňte tím, že energicky upozorníte ostatní na viníka.

KDY A JAK ZASÁHNOUT

1. Když to protivník nejméně čeká

To proto, aby se útoč­ník nestačil zmobilizovat k protiakci. Nesmíte dát najevo, že chcete zaútočit. Protivníka můžete také slovně „ukolébat“, zbavit bdělosti nebo u něho vzbudit jistotu, že budete spolupracovat – a pak zaútočíte.

2. Co nejrychleji a co nejsilněji

Obě tyto podmínky na sobě závisejí. Má-li být útok velmi silný, zpravidla musí být i rychlý. Rychlému útoku protivník tak snadno neuhne. Aby byl útok silný, musíte pevně a dobře stát, neztrácet rovnováhu.

3. Do úderu nebo kopu vložit celé tělo.

Udeřit je třeba ne­jen pěstí nebo nohou, ale celým tělem. To je druhá podmínka silné a účinné akce. Nebojte se použít zbraně: klíče, tužku, baterku, kámen, klacek, aj.

4. Při protiútoku vždy co nejsilněji vykřiknout

Jednak bude akce silnější, jednak to protivníka psychicky poněkud oslabí. Křikem můžete upozornit ostatní lidi.

5. Ihned utéci, jakmile se osvobodíte

Není dobré protahovat: boj. Utíkejte, když je protivník po obranném zákroku otřesen a nemůže vás hned pronásledovat. Utíkejte co nejrychleji do bezpečí. Zabírá kopnutí do slabin, rozkroku, kolene, holeně, úder na krk, oči, spánek, solar, atd.

Toto byly jen malé základy přežití ve městě. Snad je nebudete muset použít.

Učitel Gaku-do René Nedvěd.

Zdroj

Autor: René Nedvěd