Nepřímá srdeční masáž

Když nemůžeme nahmatat tep ani na tepnách zápěstí, krkavici či stehenní tepně, musíme provést nepřímou srdeční masáž. Dlaň přiložíme na dolní část hrudní kosti, asi dva palce od dolního okraje, druhou rukou stlačujeme hřbet ruky proti páteři zhruba na 3 cm, potom stlačení uvolňujeme.U dětí musí být stlačení méně hluboké. Zároveň musí být prováděno umělé dýchání. Pokud provádí záchranu dva lidé, je frekvence 5 stlačení na jeden vdech, jsme-li sami, stlačíme 15 krát na dva vdechy. Přerušení zevní srdeční masáže je možné jen na 5 vteřin. První kontrolu obnovení srdeční činnosti provádíme po 30 vteřinách a následující po třech minutách.

Nepřímá srdeční masáž

Když postižený po uvolnění a vyčištění dýchacích cest nedýchá a bylo zahájeno dýchání z úst do úst, musíte zkontrolovat krevní oběh. Cirkulaci krve tělem zajišťuje srdce. Když se zastaví srdeční činnost, nedostane se kyslík k buňkám; nenávratné poškození mozku nastává po 3-5 minutách od zástavy oběhu.Zkontrolujte tep na krkavici. Pokud není tep hmatný, znamená to, že se srdeční činnost zastavila; musíte ji nahradit uměle pomocí nepřímé srdeční masáže. Ta spočívá v tom, že se stlačuje dolní polovina hrudní kosti, tím se vytlačuje krev ze srdce, při uvolnění tlaku se srdce opět naplní.

Postup:

  • Uložte postiženého na rovnou a pevnou podložku a klekněte si u něj v úrovni hrudníku. Najděte hrudní kost (plochá kost ve středu hrudníku) a vyměřte její střed.
  • Položte zápěstí jedné ruky do středu dolní poloviny hrudní kosti, na tuto ruku přiložte zápěstí druhé ruky, prsty se nesmějí dotýkat hrudníku, ruce se dotýkají jen hrudní kosti, ne žeber.
  • Klečte tak, abyste měl(a) ramena nad hrudní kostí postiženého a lokty a paže byly narovnány.
  • Stlačte hrudní kost asi o 4,5 cm, pak uvolněte tlak, ruce nechte stále ležet na hrudníku
  • Proveďte celkem 15 stlačení hrudní kosti rychlostí 80 stlačení za minutu.
  • Po 15 stlačeních hrudní kosti se přesuňte k ústům postiženého a proveďte dva vdechy z úst do úst.
  • Pokračujte dále asi minutu, po každých 15 stlačeních hrudníku udělejte dva vdechy z úst do úst.
  • Potom v krátké přestávce zkontrolujte tep na krkavici, pak pokračujte stejně a kontrolujte tep každé tři minuty.
  • Když nahmatáte tep na krkavici, ihned přerušte srdeční masáž.
  • Pokračujte v dýchání z úst do úst dokud nezačne postižený sám dýchat, pak ho uložte do stabilizované polohy.

Nepřímá srdeční masáž

Nepřímá srdeční masáž