Ochrana člověka za mimořádných událostí (Příručka pro učitele základních a středních škol), Praha 2003

Upozornění pro školy!
Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) obdrží v jednom výtisku příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ každá základní škola, střední škola, speciální škola a vyšší odborná škola.
Distribuci příručky všem školám v kraji zabezpečuje Hasičský záchranný sbor příslušného kraje v součinnosti s odborem školství krajského úřadu.
Příručka byla vydána jako neprodejná jednorázová účelová publikace. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky (příručka ke stažení 654 kB).

Zdroj: Ministerstva vnitra-generálního ředitelství, Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor ochrany obyvatelstva