Ochrana před povodněmi (instrukce pro občany České republiky)

Před povodní

 • Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat.
 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Zajistěte si ucpávky kanalizace, odtoku z WC…
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

Při povodni

 • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a hasičů opusťte ohrožený prostor.
 • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu/domu.
 • Při nedostatku času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statika, obyvatelnost), rozvody energií (elektřina, plyn), stav rozvodů vody, kanalizace a studny.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou.
 • Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nafoťte si škody, vyhotovte soupis škod a ohlaste pojistnou událost pojišťovně).

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení