Oheň třením dřeva během pár minut

Ukázka rozdělání ohně pomocí tření dřeva – žhavých uhlíků a suchého troudu (sušený mech).

Zdroj: YouTube.com