Okamžitá psychologická pomoc v situaci přežití

Psychologické předpoklady přežití

  • Zůstaň chladný, klidný, soustředěný
  • Aktivuj myšlení
  • Improvizuj, adaptuj se na situaci
  • Neboj se čelit situaci sám, buď trpělivý
  • Doufej v nejlepší, ale připravuj se na nejhorší
  • Připusť si realitu, analyzuj možnosti
  • Uvědom si, z čeho máš strach a obavy, najdi způsob, jak je překonáš
  • Dokaž se o sebe postarat, využij k přežití prostředí

STOP taktika

(nejčastěji uváděný návod, jak reagovat v nečekané situaci)

S – Stop

Zastav se, nejednej neuváženě.

T – Think

Zamysli se, jaká ti hrozí nebezpečí, analyzuj situaci a okolnosti (počasí, terén), zvaž své naděje na přežití, eliminuj hrozící nebezpečí.

O – Occasion

Prozkoumej okolí (zdroje vody, potravy, palivo, úkryt).

P – Plan

Sestav plán na přežití.

VIZEE taktika

Britské speciální jednotky SAS doporučují vštípit si do paměti krátký návod na chování a jednání v krizové situaci.

V- Vyhledat

Odhal hlavní zdroj nebezpečí či potíží (nejnebezpečnějšího protivníka, nejrizikovější překážku), zvaž možné následky.

I – Izolovat

Pokus se odstranit nebo minimalizovat zdroj potíží, braň se jejich negativním dopadům.

Z – Zhodnotit

Zhodnoť situaci (hrozící nebezpečí, úmysly protivníka), zvaž možné následky.

E – Evakuovat

Odstraň všechno, co zvyšuje ohrožení, osoby odveď do bezpečí.

E – Eliminovat

Aktivně bojuj o přežití.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS