Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým je poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se dospělí obvykle poraní při práci anebo rekreaci, děti při hře na pískovišti či v parcích.

  • Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet.
  • Krvácení sníží dávku viru. Ranku nemačkejte.
  • Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.
  • Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.
Zdroj: Státní zdravotní ústav, Národní protidrogová centrála