Osobní psychologická příprava na přežití

Poznej sám sebe

Je důležité znát své kvality, schopnosti a vlastnosti, ale i slabá místa a chyby. Je důležité umět se pochválit a odměnit, stejně jako dokázat si přiznat nedostatky. Jen pokud člověk zná sám sebe, může své silnější stránky a přednosti posilovat, rozvíjet se a zdokonalovat v tom, aby situace přežití úspěšně zvládl.

Nauč se zvládat strach

Nepředstírej, že nikdy nemáš strach. Přemýšlej, co by tě nejvíce vyděsilo, kdybys byl nucen čelit situaci přežití sám, bez společnosti a pomoci druhých. Cílem není odstranit strach, ale budovat důvěru ve své schopnosti. Trénuj schopnost nepodlehnout pocitu strachu.

Buď realista

Posuď situaci realisticky, přijmi okolnosti takové, jaké jsou, ne jaké bys je chtěl mít. Pokus se odhadnout své vyhlídky a možnosti na přežití. Nereálné naděje mohou být zdrojem hořkého zklamání. Doufej, že vše dobře dopadne, a zároveň se připravuj na nejhorší, abys nebyl špatným vývojem situace zaskočen.

Zaujmi pozitivní postoj

Pozitivní přístup je základním principem přežití. Zahrnuje optimismus, důvěru v sebe a ve své dovednosti, znalosti a schopnosti, dále motivaci, ochotu přijmout zodpovědnost za sebe i za ostatní, naději, víru ve štěstí, ve šťastnou náhodu.

Připomeň si, co je ve hře

Ošidíš-li psychickou přípravu na zvládnutí problémů spojených se situací přežití, jsi daleko zranitelnější a ohrozitelnější takovými riziky, jako jsou deprese, neopatrnost, nepozornost, ztráta jistoty, špatné rozhodování a vzdávání se dřív, než vyčerpáš všechny své tělesné síly a možnosti. V sázce je tvůj život a životy ostatních, na tobě záleží, zda zvládneš úkoly spojené s přežitím.

Trénuj

Můžeš se začít připravovat na zvládnutí situací přežití a obav z nich již nyní – fyzickým tréninkem, studiem, nácvikem dovedností. Zúroč své životní zkušenosti. Máš-li možnost zúčastnit se výcviku přežití, udělej to. Prověření tvých zkušeností při výcviku v tobě posílí důvěru ve vlastní schopnosti. Čím víc se bude výcvik blížit možné realitě, tím snazší pro tebe bude ji ve skutečnosti zvládnout.

Uč se technikám zvládání stresu

Pokud není člověk dobře psychologicky připraven a trénován ve schopnosti čelit nejrůznějším nepříjemným okolnostem, dostává se často do stresu a může propadnout panice. Zatímco okolnosti situace přežití většinou změnit nemůžeme, je v našich možnostech zvládnout reakce na ně. Znalost technik napomáhajících snižovat psychické napětí a stres může pozitivně ovlivnit tvou schopnost zůstat klidný a uvažovat racionálně, zvýší to tvé naděje na přežití. Patří sem například relaxační a meditační techniky, jóga a další speciální cvičení, sugesce, autosugesce, masáže, nácvik pozitivního myšlení.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS