Pouliční zásady

Soubor rad od profesionálů pro bezpečnější pohyb v ulicích měst.

Předvídání a zabránění nebezpečných situací ještě před jejich vznikem patří k neúčinnějším formám sebeobrany.

Maximální pozornost

 • Pozornost a vědět co se děje v okolí v jakékoliv situaci.
 • Kontrolou okolí a bystrým úsudkem se vyhnout nebezpečným místům, jako jsou zákoutí, keře, vchody a liduprázdná temná místa.
 • Včasným zpozorováním a odhadem se lze připravit na případný konflikt a využít převahy připravenosti.
 • Ignorujte otázky, nebo naopak vší silou hlasu odmítněte další komunikaci nebo přiblížení.
 • Intonace hlasu a jeho ráznost může mnohé útočníky odradit.

Sebevědomí

 • Slabí a ustrašení jedinci přímo vybízejí násilníky k ataku.
 • Sebevědomou chůzi a postoj těla můžete povzbudit jistým cílem své cesty, vědomím vlastní síly a přesvědčením se při napadení bránit vší silou.
 • Hlavní rysy jsou držení se vzpříma, neskloněná hlava a rozhodné chování.
 • Ráznou komunikací a smělým pohledem do očí bez mrkání, který netrvá příliš dlouho (vyzývavý) a kterým neuhnete směrem dolů (nahoru) ale do strany budete budit dojmem sebevědomí.
 • Přirozený postoj se svěšenými rukami.
 • Dívky/ženy: rozlišit sebevědomé a vyzývavé chování.
 • Chlapci/muži: mezi kamarády zažité vzorce vtipů, narážek a provokací jsou mnohdy pro cizího člověka jasným signálem výzvy k napadení.

Bezkonfliktní řešení

 • Vždy je někdo kdo umí bojovat lépe než vy.
 • Nikdy se nebojuje čestně a podle pravidel.
 • Málokdy je boj skončen aniž by nebyli oba účastníci (napadený) zraněn.
 • Proto vždy předvídejte a pokudmožno se nebezpečným situacím vyhýbejte již v zárodku, nejlépe ještě než vzniknou.
 • Při zlikvidování (odražení) útočníka může nastat právní dohra.
 • Loupežná přepadení probíhají většinou pod hrozbou zbraně, proto se nedoporučuje v patových situacích riskovat, ale věci vydat.

Maximální nasazení

 • Pokud se rozhodnete pro boj, dejte do toho vše.
 • Pokud jste vyčerpali veškeré možnosti pro nekonfliktní řešení, je na řadě nutná obrana.
 • V případě nutné obrany můžete udvrátit útok který již nastal, nebo ten který bezprostředně hrozí.
 • Tzn. pokud útočník dává najevo své úmysly a blíží se k vám.
 • Dokud to není nutné nedávejte najevo své znalosti boje.
 • Překvapivé první údery veďte na nebolestivější místa.
 • Bojujte s maximálním nasazením a využijte každý skýtající se terč na protivníkovi.
 • Ani sražená žena za účelem sexuálního násilí ještě neprohrála.
 • V případech sexuálních útoků na ženy je vhodné se do jisté míry podvolit a vyčkat na jeden rozhodující útok. V těchto případech jsou to destruktivní útoky na oči a slabiny.
 • V případě vícera útočníků je sebeobrana ženy prakticky zbytečná, mnohdy spíše zhoršuje situaci. Je možnost se útočníkům např. znechutit (pozvracení se, atd.).
 • Nejideálnější sebeobrana pro ženu je vyvarování se konfliktů předem, případně úspěšný útěk.

Občanská povinnost

 • Pokud je útok odražen s vážným poraněním útočníka, je povinností mu poskytnout pomoc.
 • Pokud nemáte situaci stoprocentně pod kontrolou a nelze poskytnout pomoc osobně, je tato povinnost splněna zavoláním rychlé záchranné pomoci.
 • Vyčkejte v bezpečné vzálenosti do příjezdu, útočník může zranění předstírat.
 • Nahlášením incidentu/zavoláním na polici můžete snížit riziko soudních doher.