Pravidla pro přežití ve skupině

Do situace přežití se nedostávají jen jednotlivci, ale i celé skupiny. Pokud čelí přežití skupina, je důležité především zabránit vzniku paniky, hysterii, nepořádku a anarchii.Dobré je, aby se někdo (není rozhodující kdo) ujal vedoucí role (ujme se vedení, velení, odpovědnosti, práce s informacemi).

Pravidla pro vedení skupiny

 • Urči úkoly a činnosti – co, kdo a v jakém pořadí
 • V případě evakuace urči směr a pořadí odchodu
 • Nepřipusť unáhlená jednání, kompromisy a „snadná“ řešení
 • Nepřipusť soupeření a hádky
 • Každému urči smysluplnou činnost
 • Hovoř s ostatními, pozoruj je, všímej si jich, projevuj o ně zájem
 • Informuj účelně, dezinformace okamžitě uveď na pravou míru
 • Izoluj hysterické a panikařící osoby
 • Šiř klid, naději, odvahu a odhodlání
 • Buď připraven na nejhorší
 • Připrav flexibilní plán dalšího postupu
 • Vedení předej nadřízené nebo zachraňující autoritě

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS