Přehled základních výbušnin

Souborné informace o základních výbušninách.

Černý prach

Černý prach je všeobecně dosažitelný ve třech stupních. Čím nižší stupeň, tím je hoření prachu rychlejší. Rychlost hoření je velice důležitá při použití prachu v bombách, protože výbuch je prudký nárůst tlaku plynu v uzavřeném prostoru, který způsobí výbuch. Při tomto procesu je rychlé hoření žádoucí. Zde jsou popsané tři běžné stupně černého prachu, spolu s obvykle užívanou šířkou kalibru. Obvykle nejrychleji hořící prachový, stupeň FFF je nejlepší.

Stupeň x Kalibr x Příklad použití
F x .50 x větší modelová děla, náboje do brokovnice
FF x .35 – .50 x velké pistole, malé náboje
FFF x .36 x menší běžné pistole

Stupeň FFF hoří nejrychleji, protože nižší stupně hoří převážně na povrchu který je vystavený přímému ohni. Největší stupeň má taky řadu využití o kterých se budeme bavit později. Cena černého prachu, za kilogram je kolem 300,- Kč (2008). Cena většinou není přímo úměrná stupni síly prachu. Největší nevýhodou černého prachu je citlivost na statickou elektřinu a jeho tendence absorbovat vlhkost z ovzduší. Bezpečně ho můžete rozdrtit plastikovou lžící v dřevěné salátové misce. Naberte malou hromádku prachu, kterou tlakem lžíce v salátové misce opatrnými nárazy, nebo krouživým pohyby (ne moc tvrdě) rozdrťte. Čím je prach více rozdrcen, tím je lepší jeho použití.

První černý prach vynalezli Číňané, kteří ho používali do ohňostrojů. Ve zbraních byl použit poprvé ve 12.století. Je velmi jednoduchý na výrobu, ale není moc silný a spolehlivý. Pouze 50% z černého prachu je při ohřátí změněno na plynné látky a druhá polovina je změněna na velmi malé částečky.

Černý prach má ještě jednu velkou nevýhodu:
může se zapálit statickou elektřinou a proto je velmi nebezpečný. Proto se při výrobě musí používat dřevěné, nebo hliněné nástroje.

Amono triodové krystaly

Amono triodové krystaly jsou odporně páchnoucí krystaly purpurové barvy, které pokud jsou vyrobeny z čistého jódu a čpavku (hydroxidu amonného) se rozkládají i při nepatrném žáru, tření, nebo nárazu. Takovéto krystaly vybuchují už v letu, nebo když přes ně projde mravenec. Čpavek užívaný běžně v domácnosti obsahuje mnoho nečistot, jako např. mýdlo a brusné činitele a proto krystaly vyrobené z tohoto čpavku vybuchují až při hodu, drcení nebo při zahřívání. Čpavek se dá v obchodě koupit v různých formách a druzích. Zakalený, nebo jinak moc znečištěný čpavek nebude nejspíš s jódem působit. Amono triodové krystaly jdou většinou vyrobit pouze z jasného čpavku. Při výbuchu se ozve hlasitá rána a po celé ploše se objeví jódový plyn. Většinou je po výbuchu všechno na ploše kde se nacházely krystaly zničeno a krystaly, které nevybuchnou a jsou odhozeny v pevné formě zkorodují. Tyto krystaly jsou totiž velmi korozívní. Po výbuchu zůstane na jakémkoliv povrchu odporná purpurová skvrna. Jódový plyn který se objeví po výbuchu je také velmi nebezpečný, protože může poškodit plíce a může se také vsáknout do povrchu na kterém krystal vybuchuje. I skvrna, která po výbuchu zbude je velmi jedovatá. Pokud se při styku s jódem rychle a pořádně neumyjete, zanechá vám na kůži hnědé skvrny, které přetrvají na kůži až jeden týden. Zatím co tyto krystaly nejsou pro teroristy příliš užitečné, užití v nich najdou vandalové, kteří se snaží vytvořit škodu na majetku. Terorista může krystaly házet pouze do zástupu lidí, kde krystaly poraní možná pár lidí ale polekají téměř každého, protože malý krystal není moc vidět, ale vytvoří hlasitou explozi.

Kompozice B

Kompozice B je vysoce výbušná směs relativně silnější než je TNT. Je také citlivější než TNT. Tato směs se skládá z (59% RDX), (40% TNT) a (1% vosku). Protože má kompozice B velikou sílu a detonační rychlost bývá použita jako hlavní trhavina v torpédech a při demolicích.

Kompozice C-1

Kompozice C-1 je plastická vojenská trhavina. Je silnější než TNT a o něco málo slabší než C-4. Skládá se z 88.3% RDX (z váhy), 11.1% minerálního oleje a 0.6% lecitinu.

Kompozice C-4

Kompozice C-4 je nejčastěji používaná vojenská plastická trhavina. Je to bílá plastická vysoce výbušná látka silnější než TNT. Skládá se z 91% RDX a 9% plastického pojiva. Výhoda C-4 je, že zůstává plastická v širokém rozsahu teplot (-70 – 170° F) a je stejně citlivá jako TNT. Při dlouhodobém ponoření pod vodu se naruší podstatně méně, než jiné plastické trhaviny. Díky její vysoké detonační rychlosti a plastikovosti je C-4 používána pro trhání kovů, dřeva a betonu.

Kyselina pikrová

Kyselina pikrová je známá také pod názvem tri-nitro-fenol (phenol), neboli T.N.P. Je to vojenská výbušnina často používaná na odpálení další citlivé výbušniny, jako je např. T.N.T. Tuto výbušninu je poměrně lehké vyrobit za předpokladu že máte koncentrovanou kyselinu sírovou a dusičnou. Postup na výrobu této výbušniny je popisován na mnoha vysokých školách, v příručkách pro chemické laboratoře a není obtížné jej sehnat.
Největší problém kyseliny pikrové je její tendence tvořit nebezpečně citlivé a nestálé pikrové soli, jako např. pikrit draselný. Z tohoto důvodu se obvykle upravuje do bezpečné formy která je známá pod názvem pikrit amonný, nazývaný také výbušnina „D“.

Nitroglycerin

Nitroglycerin je jedna z nejcitlivějších výbušnin, pokud není sám nejcitlivější. Ačkoliv ho lze udělat poměrně spolehlivě, bývá to obvikle velmi obtížné. Mnoho mladých lidí bylo při pokusech o jeho výrobu zabito, nebo vážně zraněno. Když ho vyráběly Nobelovy továrny přicházelo při jeho častých explozích mnoho zaměstnanců o život. Obvykle bývá ihned po vyrobení změněn na bezpečnou látku, jako je například dynamit.

Pentolit

Pentolit je velmi silná výbušná směs, která je složena z PETNu a TNT. Pentolit se světle žlutá látka, která je používána k odstřelování malých základů domů. Dá se také v nějaké nádobě dobře roztavit. Ovšem není dobré jej vrtat. Otvor pro rozbušku je nejlepší vytvořit již při odlévání do nějaké speciálně upravené nádoby.

Peroxid aceton

Peroxid aceton je extrémně hořlavý a citlivý na nárazy. I v menším množství vybuchuje při zapálení na volném prostranství.

Rtuťový fluminát

Rtuťový fluminát je snad jedna z nejstarších známých chemických sloučenin. Může detonovat buďto horkem, nebo nárazem, což ji dělá velice cennou, zejména pro teroristy. Dokonce pohyb tekutých krystalů fulminátu může způsobit explozi.

Pro výrobu krystalů musí být etyl alkohol nejméně 95%. Methyl alkohol může naopak zabránit krystalům, aby se formovaly. Rtuťový teploměr se dnes už bohužel stává vzácností. Oproti alkoholu a jiným méně toxickým látkám se rtuť shání už poměrně těžce. Můžete ji ovšem získat ze rtuťových spínačů, které jsou dosažitelné v obchodech s elektronikou. Rtuť je velmi nebezpečná látka a musí být ve spínači, nebo v teploměru držena až do použití. Výpary, které rtuť produkuje mohou být při inhalaci příčinou nebezpečného mozkového poškození. Z toho důvodu je dobré rtuť nerozlévat a pracovat s ní vždy venku.
Také pozor na holou kůži, měli by vám v tom pomoci gumové rukavice.

T.N.T.

T.N.T., neboli tri-nitro-toluen je druhá nejstarší známá silná výbušnina. Ovšem dynamit byl první. T.N.T je dnes určitě nejznámější silná výbušnina, protože bývá velmi často používán v různých filmech. Protože je T.N.T. dobře známý, stal se standardem pro porovnávání s jinými výbušninami. V průmyslové výrobě bývá T.N.T. vyráběn třemi nitridačními kroky ve směsi kyseliny dusičné a sírové, která má ve zvyku vyrábět produkt. Terorista však zvolí pravděpodobně méně ekologického jednojtého způsobu výroby. Místo tří kroků nitridace se toluen naloží do velmi silné dýmavé kyseliny sírové. Potom je konečná směs kyseliny sírové a toluenu míchána s velmi silnou dýmavou kyselinou dusičnou v ledové lázni. Pak se přidá studená voda a T.N.T. se odfiltruje.

Termit

Termit je v podstatě směs paliva s okysličovadlem. Tyto směsi obvykle mají ve zvyku vytvářet ohromné množství žáru. Je to směs oxidu železitého s hliníkovým práškem. Při zapálení hliníku začne žár z oxidu železitého postupně vytahovat kyslík. Jak je známo, kyslík podporuje hoření. Při této reakci vznikají teploty až 2200°C. Termit je běžným plamenem dost obtížné zapálit. Zapaluje se téměř jakoukoliv pyrotechnickou směsí, jako např. peroxid acetonem apod. Po zapálení má však velmi destruktivní účinky. Čím hrubější jsou části hliníku a oxidu železitého, tím pomaleji bude termit hořet a tím bude mít více času na destrukci. Pokud termit hoří dlouho, je schopen třeba protéct železem. Pokud nemůžete sehnat oxid železitý, tak použijte obyčejnou rez. Je to v podstatě zoxidované železo. Před použitím je ale nutno tuto rez alespoň půl hodiny vyžíhat.

Tetrytol

TETRYOL je velmi silná trhavina, používaná pro zničení jiných výbušnin, a demolici domů. Výbušná síla tetrytolu je přibližně stejná jako u TNT. Tetritol může být použit i jako hlavní trhavina i na odpálení další trhaviny. Tetrytol se obvykle dokáže odpálit hodem proti pevnému povrchu.