Prevence před akcí

Každodenní hygiena a prevence zlepšuje procento přežití a zmenšuje riziko nemocí a tím menší životaschopnosti.

Celkové lékařské vyšetření:

 • Vyšetření podstoupit pravidelně minimálně 1x za rok.
 • Účelem je odhalit skrytá zdravotní rizika a připravit se na jejich důsledky.

Očkování (ideální minimum):

 • Tetanus.
 • Mozková encefalitida.
 • Choroby dle příslušné země (informace lze získat na okresní hygienické stanici, cestovních kancelářích, ministerstvech zahraničí).

Kontrola chrupu u zubaře:

 • Pravidelná kontrola 2x ročně.
 • Poškozený chrup snižuje možnost příjmu potravy a přežití.

Postupné navykání na přírodní stravu:

 • Civilizovaný člověk je zvyklý na pravidelnou potravu s přebytkem tuků (vysokokalorický objem).
 • Navyknout organismus na potravu typu zrní (celozrnné výrobky), plody (zelenina, ovoce dané země), listy, houby, lesní plody, zemědělské plodiny, kořínky.
 • Navykání uzpůsobit postupně, hrozí průjmy, nadýmání a zácpy (přebytek vlákniny).
 • Pravděpodobně nebude možno lovit zvěř (kontrolované stavy zvěří v civilizaci, průměrně vyšší výdej energie potřebný pro lov a přípravu masité potravy s omezenými prostředky na lov).

Vlasy na „ježka“:

 • Hrubší vzhled odrazuje váhavé jedince ve sporech.
 • Hořlavost vlasů eliminována na minimum.
 • Zamezení výskytu vší, blech a parazitů.
 • Snadnější ošetřování poranění hlavy.
 • Délka vlasů umožňuje ochopení za ně, zadrhnutí ve výstroji.
 • V teplém podnebí ochlazují hlavu, ale nutno používat pokrývky hlavy!

Chování ve spánku:

 • Zjistit chování ve spánku (chrápání, převalování, výkřiky, atd.)
 • Počítat s těmito prvky a zabezpečit aby nepřivolaly nebezpečnou zvěř, nepřítele, nebo nezapříčinily pády z vysutých lůžek, provizorních noclehů.