Proč zbraň znamená civilizaci

Lidské bytosti mají dvě možnosti, jak spolu jednat: vyjednávání nebo násilí. Pokud chcete, abych pro vás něco udělal, máte možnost mne buď přesvědčit argumenty, nebo mne přinutit ke splnění pod pohrůžkou násilí. Všechny lidské vztahy spadají do jedné z těchto kategorií, bez výjimky. Vyjednávání nebo násilí, tak to je.

Ve skutečně morální a civilizované společnosti spolu lidé vycházejí pouze za pomoci vyjednávání. Násilí nemá v mezilidských vztazích žádné místo, a jediná věc, která odstraňuje násilí z výběru, je střelná zbraň, jakkoli paradoxně to zní.

Toho, kdo má zbraň, nemůžete k ničemu přinutit násilím. Musíte použít vyjednávání a přesvědčit ho, protože má způsob, jak vaši pohrůžku nebo použití násilí neutralizovat. Střelná zbraň je jediná zbraň, která činí padesátikilovou ženu rovnocenným soupeřem pro metrákového násilníka, osmdesátiletého důchodce činí rovnocenným soupeřem pro devatenáctiletého grázla, a jednoho gaye činí rovnocenným soupeřem pro auto plné opilců s baseballovými pálkami. Střelná zbraň smazává rozdíly ve velikosti, síle i počtu útočníků a obránce.

Mnoho lidí považuje střelné zbraně za zdroj násilí a problémů. Myslí si, že by společnost byla více civilizovaná, kdyby z ní byly zbraně odstraněny, protože střelná zbraň usnadňuje lumpům práci. To je ovšem pravda pouze tehdy, pokud je většina lumpových potenciálních obětí neozbrojena, ať už z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí státu. Neplatí to, pokud je většina lumpových potenciálních obětí ozbrojena. Kdo prosazuje zákazy zbraní, žádá automaticky nadvládu mladých, silných a početných, a to je pravý opak civilizované společnosti. Lupič, třeba i ozbrojený, může ve společnosti úspěšně přežívat jen tehdy, pokud mu stát dal monopol na násilí.

Pak je zde argument, že střelné zbraně činí smrtícími ty konflikty, které by jinak skončily pouze zraněním. Tento argument je mylný. Bez střelných zbraní vyhrává silnější strana tím, že poraženému uštědří tolik ran, až ho vyřadí. Kdo si myslí, že pěsti, pálky, klacky a kameny nejsou smrtící zbraně, ten se příliš dívá na televizi, kde lidi dostanou nářez a mají z toho maximálně rozbitý ret. To, že střelná zbraň činí použití smrtící síly snadnější, pomáhá pouze slabšímu obránci, nikoli silnějšímu útočníkovi. Jsou-li oba ozbrojeni, jsou šance vyrovnány. Střelná zbraň je jediný typ zbraně, který je stejně smrtící v rukou osmdesátníka jako v rukou vzpěrače. Kdyby nebyla tak smrtící a tak snadno použitelná, nefungovala by tak dobře jako vyrovnávač sil.

Když nosím zbraň, nedělám to proto, že bych vyhledával boj, ale proto, že chci mít klid. Zbraň na mém boku znamená, že nemohu být k ničemu nucen, pouze přesvědčen. Nenosím ji proto, že bych měl strach, ale protože mi to umožňuje žít bez obav. Nijak to neomezuje ty, kdo se mnou chtějí jednat pomocí přesvědčování – pouze ty, kdo by k tomu chtěli použít násilí. Zbraň odstraňuje násilí z výběru možností… a to je důvod, proč je nošení zbraně *civilizované* jednání.

Zdroj: http://www.gunlex.cz/aktuality-strelci/proc-zbran-znamena-civilizaci/