Protiteroristické jednotky: COBRA

Hlavním úkolem Cobry, mimo protiteroristických akcí, je zneškodňování zvláště nebezpečných kriminálních živlů, ochrana rakouských leteckých linek a státních představitelů. 

Příslušníci protiteroristických útvarů tvrdí, že nejdokonalejší prověrkou jejich skutečných kvalit jsou náročné akce, blížící se reálné situaci. Jsou jimi například závody a různé soutěže, v nichž si v ostré konkurenci prověřují úroveň vycvičenosti, vyměňují si zkušenosti s kolegy z domácích i zahraničních útvarů. V takovéto soutěži proti sobě stálo nedávno 29 družstev ze 16 zemí. Konala se na počest 10. výročí existence jedné z nejlepších protiteroristických skupin – rakouské Cobry. Právě její příslušníci si vybojovali první místo.

Historie

Po úspěchu německého útvaru GSG-9 v Mogadišu rozhodl na podzim 1977 tehdejší ministr vnitra Rakouska Erwin Lanz o vytvoření podobného vlastního protiteroristického oddílu. Rakouská Gendarmerie, plnící do té doby policejní úkoly, už měla ve svých řadách odborníky na vysoké úrovni.

Velitelství Gendarmerie zřídilo v dubnu 1973 speciální jednotku Gendarmerie Kommando ”Bad Vöslau” (GK Bad Vöslau) jako odpověď na rostoucí hrozbu terorismu v Evropě. Název vznikl podle místa její dislokace, městečka Bad Vöslau, ležícím asi 20 kilometrů jižně od Vídně. Jedním z úkolů této jednotky zvláštního určení bylo zajistit bezpečnost ruským Židům, emigrujícím přes Rakousko do Izraele před palestinskými teroristy. S tímto cílem také převzala od policie ochranu rakouských leteckých linek mezinárodního letiště Schwechat ve Vídni. Naléhavost mít takovou jednotku potvrdila narůstající aktivita teroristických skupin na území Rakouska. Palestinská organizace As-Saiqa, podporovaná Syřany, provedla v roce 1973 atentát na vlak, převážející židovské emigranty. Mezinárodní teroristická skupina, řízená proslulým Carlosem, zaútočila v roce 1975 ve Vídni na účastníky konference OPEC, kdy komando z německé frakce Rudé armády (RAF) uneslo rakouského průmyslníka Waltera Palmarse, atd. Mezitím úspěchy speciálních sil při potírání terorismu, například izraelskými výsadkáři v Entebbe a německé protiteroristické skupiny GSG-9 v Mogadišu přesvědčily rakouskou vládu, že nejlepší metodou předcházení takovýmto incidentům je zřízení dokonale vycvičené protiteroristické jednotky, připravené v kterémkoli okamžiku k provedení rozhodných kroků. Na základech skupiny GK Bad Vöslau vznikla v rámci rakouské Gendarmerie 1. ledna 1978 s pomocí německé skupiny GSG-9 a výsadkářů izraelské Sayeret Mat´kal speciální jednotka, určená k boji s terorismem: Gendarmerie Einsatzkommando – později známá jako GEK Cobra.

Organizace

Je podřízena generálnímu řediteli veřejné bezpečnosti na rakouském ministerstvu vnitra. Jejím hlavním organizátorem a také prvním velitelem byl plukovník Johannes Pechter. Sídlo Cobry je v malebném zámku Schönau nedaleko Vídně, kde má i své hlavní výcvikové zařízení. Nákladem 700 miliónů západoněmeckých marek byla v roce 1992 zahájena výstavba nové základny ve Wiener-Neustadt. Při formování rakouské protiteroristické jednotky se především vycházelo ze zkušeností německé GSG-9, s níž Cobra úzce spolupracuje. Byly však využity i poznatky izraelských, britských a švýcarských kolegů.

GEK měla zpočátku 127 příslušníků, později její stav vzrostl na 170 policistů. Vyčleněnou zásahovou skupinu tvoří 80 lidí a je rozdělena na čtyři operační čety (každá má velitele a dvě útočné skupiny, které se střídají ve stavu plné bojové pohotovosti). Při vyhlášení poplachu má 10 minut na opuštění základny a během maximálně dvou hodin musí být na kterémkoliv místě v Rakousku. Asi 20 lidí tvoří výcvikovou jednotku, v níž se cvičí nově přijatí uchazeči o službu v GEK. Nábor probíhá dvakrát v roce. Jsou přijímáni kandidáti, kteří úspěšně zvládnou třídenní sérii obtížných psychotestů a tělesné přípravy. Průměrný věk v GEK je 30 až 33 let – nábor je prováděn ve věkové skupině od 22 až do 45 let.

Zásady služby v rakouské jednotce se poněkud liší od ostatních zemí. Přijatý kandidát, pokud splňuje všechny fyzické a zdravotní normy, se zaváže ke službě na dva a půl roku. Nemůže však v Cobře zůstat déle než čtyři roky – s výjimkou velitelů. Doba, strávená v protiteroristické jednotce je velice náročná. Její příslušníci jsou udržováni v permanentní pohotovosti, v systému jedenácti dní dozoru a nácviků a tří dnů volna.

Po splněném závazku v Cobře se policisté vracejí ke svým původním jednotkám. Tímto způsobem si rakouská Gendarmerie udržuje nejen aktivní pohotovostní protiteroristickou jednotku, ale má k dispozici i dokonale vycvičené výsadkáře v záloze. Navíc v samotné Cobře nehrozí snížení úrovně služby vlivem rutinního přístupu.

Výcvik

Program výcviku členů GEK obsahuje mimo jiné taktiku protiteroristické činnosti, do níž patří ochrana osob a objektů, výuku střelby combat a konstrukce zbraní, práci s výbušninami, psychologii, obsluhu speciálních zařízení a dalších technik, spolupráci s posádkou vrtulníku, prvky taktiky činnosti speciálních služeb, operační průzkum, řízení všech druhů vozidel a slaďování činnosti i v horských podmínkách.

Při fyzické přípravě se klade velký důraz na speciální techniky boje zblízka, založeného především na karate, zneškodňování různě ozbrojeného protivníka s použitím jakékoliv zbraně nebo bez ní. Výsadkáři zvládají také základy boxu.

Střelecká příprava mj. obsahuje nácviky vytažení pistole či revolveru a zasažení cíle ve tvaru bysty na vzdálenost 10 metrů během dvou vteřin a na vzdálenost sedm metrů za 1,5 vteřiny, rychlostřelbu v místnosti na několik cílů a ”Jungle Line”, což je střelba jednou rukou, kdy střelec stojí na volně nataženém laně a druhou rukou se přidržuje lana nad sebou. V odstřelovačském výcviku se vyžaduje zasažení terče velikosti mince na vzdálenost 100 metrů a od 500 do 800 metrů přesný zásah siluety hlavy.

Všichni příslušníci Cobry také získávají titul výsadkáře a žabího muže (Tauchschwimmer), nacvičují šplh v horách a na budovách. Znalosti a návyky, získané při individuálním výcviku, si zdokonalují při nácviku různých variant akcí ve čtyřčlenných skupinách, které jsou základní organizační buňkou v GEK.

Výzbroj

Vycházkovým oblekem výsadkářů je zelenohnědý stejnokroj Gendarmerie vojenského střihu. Od ostatních druhů je odlišuje červený baret a odznak příslušnosti k druhu zbraně. Při akci nosí výsadkáři Cobry černé kombinézy, výsadkářské nebo speciální lehké bojové boty, podobné německým GSG-9 Adidas. Hlavu chrání izraelské kevlarové přílby Orlite nebo nové německé titanové přílby s neprůstřelným průhledem a trup těžké, až desetikilogramové, britské neprůstřelné vesty.

Zpočátku byli rakouští výsadkáři vyzbrojeni belgickými pistolemi Browning HP a izraelskými samopaly Uzi. V současné době je jejich základní zbraní revolver .357 Magnum MR-73 se speciálně profilovanou rukojetí od francouzské firmy Manurhin a rakouské pistole Glock. Do francouzských Manurhinů je dodávána munice, procházející speciální kontrolou kvality. Ostatní zbraně jsou rakouské výroby – automatická puška AUG Steyr ráže 5,56 mm a její verze na pistolovou municí 9 mm Parabellum – AUG”P”. Odstřelovací pušky jsou také vlastní výroby Steyr SSG-69 Police ve standardní verzi nebo s tlumičem. Naproti tomu brokovnice jsou především německé opakovačky HK-502 a také italské SPAS 12 a americké pump-action Remington 870. Rakouští výsadkáři používají rovněž samopaly. Zpočátku to byly domácí Steyr MP-69 a izraelské Mini-Uzi, nyní jsou v této branži nejpopulárnější MP-5 od německé firmy Heckler & Koch a malorozměrový Steyr TMP.

K přepravě protiteroristické skupiny GEK využívá stejně jako GSG-9 rychlé automobily značky Mercedes-Benz (dříve 250 nyní 300 SE), terénní Cachleitner 4 x 4, obrněné transportéry a také vrtulníky Bell-206 Jet Ranger, dočasně přidělené Cobře rakouskou leteckou jednotkou ministerstva vnitra nebo Bell-212 a dopravní letouny PC-7 Pilatus rakouské armády. Mimoto mají od rakouských železnic k dispozici speciální expresní vlak. Při výjimečných situacích má přednost průjezdu na všech železničních tratích. Útočné skupině GEK to umožňuje co nejrychlejší přesun do ohrožených míst kdekoli v Rakousku.

Hlavním úkolem Cobry, mimo protiteroristických akcí, je zneškodňování zvláště nebezpečných kriminálních živlů, ochrana rakouských leteckých linek a státních představitelů. Rakouská Cobra je považována za jednu z nejlepších speciálních jednotek na světě.

Cobra pomáhala v osmi hlavních městech Rakouska organizovat menší místní speciální jednotky Gendarmerie – Sondereinsatzgruppe. Část z nich tvoří bývalí příslušníci GEK. SEG, doplněná policejními speciálními jednotkami MEK, zasahuje v případech menších teroristických akcí a proti ozbrojeným kriminálním živlům. Cobra dostává slovo v případech, kdy už jde opravdu do tuhého.

Autor: R. Harlit
Zdroj: Commando plus