Protiteroristické jednotky: GSG 9

Do roku l972 SRN nedisponovala žádnou speciální protiteroristickou jednotkou. I když od 60. let narůstal organizovaný terorismus, německá vláda zastávala názor, že na jeho likvidaci stačí konvenční policejní síly.

Mezníkem se stal právě rok l972.

Vznik GSG – 9

Potřebu vytvořit speciální protiteroristickou jednotku si vynutily události, k nimž došlo v době mnichovské olympiády v roce l972. Teroristé z palestinské organizace Černé září tehdy zavraždili dva členy izraelské olympijské výpravy a dalších devět zajali jako rukojmí.

Německá policie podnikla nemalé kroky k vydání sportovců, ale odborné znalosti a zkušenosti, které chyběly policistům vedly k tragickému konci. Při vzájemné přestřelce na vojenském letišti Furstenfeldbruck zahynuli jak teroristé, tak všichni rukojmí.Tyto události byly později označeny za mezinárodní ostudu. A tak 26. září l972 tehdejší ministr vnitra NSR Hans Dietrich Genscher vydal dekret o zřízení speciální protiteroristické jednotky. Měla vzniknout v rámci Spolkové pohraniční stráže (BGS) a podléhat ministerstvu vnitra. Byly to narozeniny GSG – 9 (Grenzschutzgruppe 9) – 9. skupiny pohraniční stráže.

Skupinu zformoval známý odborník pro boj s terorismem plukovník Ulrich Wegener. Byl zároveň jejím prvním velitelem. ( V roce l980 se stal velitelem celé pohraniční stráže a vystřídal ho Klaus Blatte. Od roku l982 GSG – 9 velel Uwe Dee a v současné době jí velí velitel pod krycím jménem Kommandant J.). Vzorem k organizování skupiny se pro Wegenera staly zahraniční útvary, v nichž byl na praxi. Mimo jiné měl zkušenosti z britské SAS, z amerických protiteroristických oddílů FBI a izraelských speciálních služeb.

Pro zvláštní akce

GSG – 9 je typickou policejní jednotkou. V případě potřeby se účastní zvláště důležitých policejních akcí. Je využívána především v situacích vyžadujících jednu veřejnou nebo tajnou operaci s použitím síly proti zvláště nebezpečným pachatelům. Jde zejména o zásahy proti velkým organizovaným teroristickým skupinám. Určena je rovněž k ochraně důležitých osob a státních objektů. Podle velikosti krajů jsou v rámci regionální policie zřizovány vlastní malé speciální oddíly. GSG – 9 tedy nezasahuje v malých lokálních akcích. V případě potřeby vydává rozkaz k operaci ministerstvo vnitra. S ním je hlavní velitelství GSG – 9 spojeno horkou linkou. O nasazení a využití skupiny rozhoduje ministerstvo vnitra a velitel pohraniční stráže. Pokud má komando podniknout akci na území některého z krajů, musí místní velení žádat ministerstvo vnitra. GSG – 9 může operovat i mimo území SRN. Předpokládá se, že během války by skupina fungovala jako vojenská jednotka pro zvláštní akce.

Organizace

GSG – 9 je podřízena ministru vnitra, policejnímu řediteli a veliteli pohraniční stráže. Její složení vychází z organizace brigády Západ pohraniční stráže. Skupinu tvoří velitel a malý štáb a dále čtyři útočné skupiny – školní skupina, pyrotechnicko-střelecká skupina, spojovací a dokumentační skupina a skupina materiálně technického zabezpečení. Komando dostává k dispozici pohotovostní letku stíhacích letounů. Její piloti jsou jedni z nejlepších.

První útočná skupina plní úkoly všeobecného určení. Příslušníci druhé skupiny mají speciální výcvik v potápění a jsou cvičeni k činnosti na plovoucích objektech, vrtných plošinách, na moři a řekách. Nejmenší skupinou je třetí skupina. Její členové musí absolvovat náročný výsadkářský výcvik. Čtvrtá skupina není typickou útočnou součástí komanda, ale zajišťuje celou oblast materiálně technického zabezpečení.

Zpočátku měla GSG – 9 l88 tabulkových míst, po roce l977 vzrostl počet osob na 2l9 a dnes se pohybuje kolem 250.

Výzbroj

Základní zbraní komanda GSG – 9 je samopal MP-5 ve standardních obměnách – zkrácený (MP-5K) a s tlumičem (MP-5SD). Zpočátku byly ve výzbroji americké revolvery Smith-Wesson M-36 a M-60, které později nahradil model S&W M 19 Combat Magnum s výkonnější municí 357 Magnum. První pistolí ve výzbroji GSG-9 byl německý Heckler – Koch P-9 S. Velkou popularitu si získal rakouský Glock – 17, který byl v roce 1979 částečně nahrazen německou pistolí PM. Odstřelovači používali nejdříve automatické karabiny 7,62 mm G-3 SG1 a opakovací Mauser SP 66. Dnes převládá precizní H&K PSG-1. V roce 1997 byla do výzbroje GSG-9 zařazena opakovací odstřelovací karabina Erma SR 100 na munici 300 Winchester Magnum. Komando má k dispozici i řadu podpůrných palebných prostředků, např. granátomet MZP-1 a další.

K přesunu jednotky slouží hlavně Mercedesy 280 SE nebo terénní GE. Od firmy Mercedes jsou také zdravotnická a technická vozidla. Využívány jsou i obrněné transportéry SW-4 a k přepravě dále slouží vrtulníky Alouette, UH-l a Puma. Spojení je zajišťováno zařízeními firmy Motorola.

Autor: R. Harlit
Zdroj: Commando plus