První pomoc: než přijede záchranka

Po tom, co jste zavolali 155, poslala k Vám operátorka posádku ZZS, která u Vás bude co nejdříve. Dobu, po kterou čekáte na pomoc, můžete vnímat v kritické situaci delší, než jaká je ve skutečnosti.
Postiženému nepomůžete opětovným voláním na 155 s dotazem „proč tu ještě nejsou?“. Nejvíce postiženému pomůžete, když mu poskytnete adekvátní první pomoc.

Krvácení

V případě masivní ztráty krve použijte tlakový obvaz (sterilní krytí na ránu, smotané
obinadlo, zavázat) nebo můžete v krajní situaci stlačit krvácející cévu prsty přímo v ráně. Položte
postiženého na záda, zvedněte mu dolní končetiny a sledujte jeho životní funkce (vědomí
a dýchání).

Úraz

Při těžkém úrazu vždy nejprve zjistěte životní funkce (vědomí a dýchání). Oslovte
postiženého a pokud reaguje, nechejte ho v poloze, v které se nachází. Nešetrné pohyby mohou
být nebezpečné zejména pro poraněnou páteř. Ovšem v případě, že postižený je v bezvědomí
a nedýchá, otočte jej na záda a zahajte resuscitaci.

Křečové stavy

Zabraňte dalšímu možnému zranění. Nikdy nevkládejte postiženému nic do úst.
Po odeznění křečí opět kontrolujte vědomí a dýchání.

Dopravní nehoda

Vždy dbejte zejména na svoji bezpečnost a zajistěte místo nehody. Pokud
je postižený v autě při vědomí a nehrozí další nebezpečí (výbuch, hoření…), nevytahujte ho
z auta. Je-li v bezvědomí, uvolněte dýchací cesty. Postiženého se pokuste z auta vyprostit pouze
v případě, že hrozí další nebezpečí (hoření auta, výbuch, zřícení vozidla ze stráně aj.) nebo je
třeba jej resuscitovat (po uvolnění dýchacích cest nedýchá).

První pomoc – shrnutí

  • Dbejte na vlastní bezpečnost
  • Zjistěte stav vědomí postiženého
  • Pokud je postižený v bezvědomí, vždy ho položte na záda a nikdy mu nepodkládejte hlavu!
  • Uvolněte dýchací cesty (záklon hlavy, přizvednutí brady)
  • Zjistěte stav dýchání
  • Zahajte resuscitaci 30:2 (opakovaně 30 stlačení hrudníku a 2 umělé vdechy)
  • Vždy předpokládejte změnu zdravotního stavu
  • Po úrazu s postiženým co nejméně pohybujte, pokud není třeba resuscitovat
  • Vytrvejte až do příjezdu záchranné služby

V případě, že je Vás na místě příhody více, je dobré zajistit co nejrychlejší příchod posádky záchranné
služby k postiženému. Příchod urychlíte např. vysláním další osoby před dům, na příjezdovou cestu,
zajištěním odemknutých vchodových dveří, zavřením domácích zvířat atd…

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.