První pomoc: po odjezdu záchranky

Záchranáři Vám sdělili, do které nemocnice postiženého transportují. Během převozu pokračuje
specializovaná péče o pacienta. Po předání v nemocnici končí práce a odpovědnost záchranné
služby za postiženého, kterou nyní přebírá zdravotnické zařízení. Proto Vám veškeré informace
o zdravotním stavu postiženého nemůže již podat záchranná služba, ale právě příslušná nemocnice.
V nemocnici probíhají po přijetí pacienta mnohá vyšetření, která mohou být časově náročná.
Proto se nedotazujte na informace o zdravotním stavu pacienta dříve než za 1 hodinu po odjezdu
záchranné služby.

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.