První pomoc: záchranka přijela

Po příjezdu posádek ZZS na místo příhody se Vám dostalo kvalifikované pomoci. Nyní nechejte
posádku pracovat a uvolněte jim prostor.

Práce záchranné služby je v terénu, to znamená, že transport pacienta následuje až po ošetření
postiženého. Dnes již neplatí rychle pacienta naložit a odvést do nejbližší nemocnice. Sanitka
ZZS je profesionálně vybavenou lékařskou ordinací s mnoha přístroji a kvalifikovanou posádkou.

Vysoce odborné péče se postiženému dostává i během transportu do nemocnice. Vlastní převoz
nemusí být co nejrychlejší, ale rychlost jízdy je volena dle aktuálního stavu pacienta, vlastnosti
vozovky a dopravní situace.

O výběru vhodné nemocnice pro postiženého v akutním stavu rozhoduje lékař záchranné
služby ve spolupráci s operačním střediskem. V současné době je většina pacientů převážena
do zdravotnických zařízení, která jsou schopna poskytnout definitivní péči.

Vzhledem k přísným hygienickým a bezpečnostním požadavkům na transport postiženého není
možné sanitkou transportovat další osoby (výjimku tvoří rodiče malého dítěte).

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.