První pomoc – zotavovací poloha na boku (recovery position)

Zdroj: Youtube.com