Radioamatérské zkratky

Mezinárodní radioamatérské zkratky.

ABT asi, přibližně
AC střídavý proud
AER anténa
AF zvuková frekvence
AFSK klíčování posuvem zvukového kmitočtu
AGC aut. řízení zisku
AGN opět, zase
ALC aut. řízení úrovně
ALL všechno
AM amplitudová modulace
ANT anténa
AR konec relace (pouze CW)
AS čekejte okamžik
ATV amatérská televize
AVC automatické řízení hlasitosti
AWARD diplom
BCI rušení rozhlasu
BCL posluchač rozhlasu
BCNU podívám se znovu po vás
BD špatný, špatně
BFO záznějový oscilátor
BK duplexní provoz, přerušit
BUG poloautomatický klíč
CALL volání
CHAT popovídání
CHEERIO nazdar, buď zdráv
CFM potvrdit
CL uzavírám stanici
CLOUDY zachmuřený, oblačný
CONDS podmínky spojení
CONDX podmínky pro dálková spojení
CONTEST závod
CO krystalový oscilátor
CONDS podmínky spojení
CONDX podmínky pro dálková spojení
CONGRATS blahopřání
CONTEST závod
CPI zapsáno, kopie
CQ výzva všem
CQ TEST výzva do závodu
CUAGN znovu nashledanou
CUL později na shledanou
CW provoz A1
DB decibel
DC stejnosměrný proud
DE od, z
DIRECT přímý
DP dipólová anténa
DR drahý, milý
DWN dolů, dole
DX vzdálenost
ES a
EL elektřina
ELBUG elektronický klíč
EXCUS promiňte
FB výborný
FER, FR pro, za
FIRST první
FM kmitočtová modulace
FONE fónie
FRD přítel
FRM od, z, ze
FSK klíčování posuvem kmitočtu
GA dobré odpoledne
GB sbohem, buď zdráv
GD dobrý den
GE dobrý večer
GL hodně štěstí
GLD rád, potěšen
GM dobré jitro
GMT Greenwichský čas
GN dobrou noc
GND zem
GP plané (vymyšlené)
HAM amatér vysílač
HF vysoká frekvence
HI výraz radosti, smíchu
HPE doufám
HPY šťastný
HR zde, tady
HRD slyšel, slyšeno
HT vysoké napětí
HW? Jak?
I
IARU mezinárodní amatérská organizace
IF jestliže
IN v
INFO informace
INPT příkon
IRC mezinárodní odpovědní kupón
IS je
ITU mezinárodní telekomunikační unie
K vysílejte, přecházím na poslech
KA začátek relace (pouze CW)
KN přecházím na příjem pro určitou stanici
KEY klíč
LF nízká frekvence
LID špatný operátor
LIS koncesovaný
LOG staniční deník
LSB dolní postranní pásmo
LUCK štěstí
LUF dolní použitelný kmitočet
LW dlouhé vlny
MAYDAY nouze (cw SOS)
MEET středoevropský čas
MIKE mikrofon
MIN minuta
MNI mnoho, hodně
MTR metr
MUF maximální použitelný kmitočet
MY moje
NAME jméno
NEAR blízko, u
NET síť
NEW nový
NEXT další, příští
NF nízká frekvence (česky)
NIL nic
NO ne
NR číslo, počet
NW nyní, teď
OB starý brachu
OC starý kamarád
OK v pořádku
OM přítel
ONLY jen, pouze
OP operátor
OSC oscilátor
OSCAR jméno družice
OT zkušený (starý) amatér
OUTPUT výstup
OVERCAST zataženo
PA koncový stupeň
PART část,díl,částečný
PEP špičkový výkon
PIRATE nekoncesovaný radioamatér
PM odpoledne
PSE prosím
PWR síla,výkon
R správně přijato
RAC modulace střídavým proudem
RCVD přijato
RCVR přijímač
REF referenční, reflektor
RF rádiová frekvence
RFI rušení rádiového kmitočtu
RIG zařízení
RPRT zpráva o poslechu
RPT opakovat
RTTY radiodálnopis
RX přijímač
SAE obálka s vloženou adresou
SASE frankovaná obálka
SEND poslat, zaslat
SHF mikrovlnné kmitočty
SIGS značky, signály
SK konec vysílání
SKED domluvené spojení
SN brzo
SOS tísňové volání
SRI lituji, bohužel
SSB jedno postranní pásmo
SSTV televize s pomalým rozkladem
STN stanice
SUM několik, něco
SUNNY slunečno
SURE jistě, určitě
SW krátké vlny
SWL KV- posluchač
SWR PSV
TBS elektronky
TEMP teplota
TEST pokus, zkouška
TMW zítra
TNX děkuji
TKS děkuji
TKU děkuji
TO v, k, do, až
TRX transceiver
TRCVR transceiver
TVI rušení televize
TX vysílač
U vy
UFB výborný, skvělý
UHF velmi vysoký kmitočet
UNLIS amatér bez koncese
UP nahoru, vzhůru
UR váš
URS vaše, tvé
USB horní postranní pásmo
UTC jednotný světový čas
VFO proměnný oscilátor
VHF velmi vysoký kmitočet
VIA prostřednictvím, přes
VY velmi, velice
WID s
WKD pracováno (spojení s)
WL chci, budu, vlnová délka
WPM slov za minutu
WTTS watty
WX počasí
XCUS(E) promiňte
XMAS vánoce
XMTR vysílač
XTAL krystal
XYL manželka, vdaná žena
YL přítelkyně, slečna
73 srdečný pozdrav
88 srdečné políbení
99 zmizte !