Říci někomu, že je idiot, to není urážka, nýbrž diagnóza.