Rozborka a sborka V-AR puška (Pavel Vosátka, Czech AR-15 / M-16) (video)

Rozborka a sborka V-AR puška (Pavel Vosátka, Czech AR-15 / M-16) (video)

Zdroj: Youtube.com