Automobilová nehoda: Vyskakování

Automobilová nehoda: Srážka

Rady pro novináře ve válečné zóně

Kde získat informace v případě mimořádné situace (instrukce pro občany České republiky)

Chemické zbraně a prostředky (instrukce pro občany České republiky)

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího…

Biologické zbraně a prostředky (instrukce pro občany České republiky)

Biologické zbraně a prostředky mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata)…

Havárie s únikem radioaktivních látek (nezbytná doporučení)

Havárie s únikem chemických látek (nezbytná doporučení)

Ochrana před povodněmi (instrukce pro občany České republiky)

Co dělat, bude-li nařízena evakuace (instrukce pro občany České republiky)

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Statistiky požárů v České republice (1996 – 2001)

Největší živelní pohromy a počet jejich obětí ve 20. století

Jak přežít ekonomický kolaps