Stav obranné pohotovosti (DEFCON)

DEFCON neboli DEFense readiness CONdition (stav obranné pohotovosti) je stupnice udávající míru pohotovosti a připravenosti ozbrojených sil USA. Popisuje současný stav obrany země při komunikaci mezi Sborem náčelníků štábů…

Výroba jednoduché plynové masky

Jednoduchý návod na výrobu improvizované plynové masky včetně ochrany zraku.

Průvodce přežití pro občany v revoluci (Anonymous, verze 1.0)

Jedná se o snímek o tom, o čem si Anonymous myslí, že bude užitečné pro vaše přežití v případě násilné revoluce ve vaší zemi. Jako většina Anonymousových…

Prevence terorismu

Jak chránit sebe a své okolí?       Společně s dalšími orgány státní správy a samosprávy chráníme naše občany před hrozbou terorismu, ale i vy…

Národní kontaktní bod pro terorismus – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

Prvořadým zájmem policie je služba veřejnosti. Policie výkonem své funkce zajišťuje ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a vykonává další činnosti…

Co je to terorismus?

Přesně vymezit pojem terorismus není jednoduché. Tento jev lze vykládat odlišně s ohledem na subjekt, který výklad provádí, historické časové období, kdy byl pojem používán anebo…

Signály rukou

Signály určené pro komunikaci při zvláštních příležitostech.

Psychologie vůdce

V krizových a vyjímečných situacích je nesmyls používat hlasovací systém a demokratická řešení. Pro překonání těchto obtíží je nutné zvolit vůdce a pod jeho vedením…

Odstřelovačův boj

Britský elitní odstřelovač George Smith měl v Ulsteru na mušce teroristy z IRA. Zde je jeho příběh.

Živočišná strava

V krizových situacích se musí využívat veškeré možné zdroje.

Uzení masa

Konzervace masa pro delší využití.

Sušení masa

Konzervace mssa pro delší využití.

Příprava ryb a zvěře

Způsoby přípravy ryb a zvěře.