Oheň s pomocí škrtadla Firesteel, magnesiové kostky a duše z kola

Zajímavá metoda rozdělání ohně, není sice moc „ekologická“ (hořící guma) ale praktická v případě předpřipraveného balíčku magnesiové kostky, škrtadla firesteel staženého a obaleného částí duše…

Oheň s pomocí škrtadla Firesteel a skleněného střepu

Škrtadlo Firesteel je výborný pomocník, ale pokud nemáte po ruce nůž, nebo vhodný kus kovu ke škrtnutí, tohle video ukazuje že i obyčejný skleněný střep…

Oheň pomocí obalu od žvýkačky a 2xAA baterie

Skvělý tip jak s pomocí dvou baterií a tenké vrstvy hliníku na obalu od žvýkačky rozdělat oheň v případě nouze. Zdroj: YouTube.com

Jak postupovat při dopravní nehodě se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž…

Jak postupovat při dopravní nehodě se škodou nad 100 000 Kč (instrukce pro občany)

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž…

Pomoc v nouzi občanům ČR v zahraničí (zastupitelské úřady ČR)

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního…

Konzulární ochrana občanů EU

Konzulární ochrana je upravena v článku 23 Smlouvy o fungování EU, který zní:

Jak postupovat po odjezdu sanitky

V nynější situaci již nemůžete ovlivnit běh událostí, proto se snažte nemyslet na to, co se stalo.

Jak volat Zdravotnickou Záchrannou Službu

V případě akutního ohrožení života volejte bezplatně na tísňovou linku ZZS, číslo 155. Mluvte, prosím, pokud možno klidně a věcně a sdělte potřebné informace, zejména:

KOMANDO 2012 – nejtěžší bojový kurz AČR (trailer)

Sedm doslova „statečných“ příslušníků AČR se koncem letošního října zařadilo k hrstce těch, kteří kdy úspěšně absolvovali v rámci Velitelství výcviku — Vojenské akademie Vyškov…

Oheň ocílkou a pazourkem

Rozdělání ohně středověkou technikou ocílky a pazourku. K zachycení jiskry použit troudnatec kopytovitý vyvařený ve výluhu z popela…

Přístřešek z PVC plachty

Stavba přístřešku(ů) z běžné PVC zakrývací plachty…

Vařič z pivní plechovky

Lihový vařič vyrobený z hliníkové pivní plechovky…