Varovné sirény

Vysvětlení významu varovných sirén a jejich signálů.

Povodně

Takže tu máme povodeň, aneb voda všude tam, kde jí nechceme.

Evakuační zavazadlo

Soubor důležitých věcí nutných k ulehčení situací související s evakuací při mimořádných událostech.