Rukojmí

Soubor rad od profesionálů pro nezhoršování situace rukojmího.

Předslov

Každý jedinec se v krizi musí přizpůsobit dané situaci, zhodnotit ji a zvolit svůj postup, jakákoliv rada je jen obecná a nemůže být prospěšná ve všech situacích.

Zvyšte si šanci přežít únos

 • Snažte se uklidnit co nejdříve po zajetí. Pamatujte si, že většina incidentů se zadržovanými rukojmími trvá pouze 4 – 5 hodin.
 • Mějte na paměti, že policie zdokonalila své taktické a vyjednávací schopnosti natolik, že situace se zadržovanými končí v 95 procentech bez jakéhokoliv zranění.
 • Počítejte s tím, že budete svázáni, bude vám nasazen roubík nebo převázány oči.
 • Plňte beze zbytku příkazy těch, kdo vás jako rukojmí zadržují. Prvních třicet minut těchto incidentů je nejnebezpečnějších, protože všichni, teroristé, rukojmí i policisté prodělávají nesmírný emocionální stres. V případech, kdy rukojmí dodržovala příkazy těch, kdo je zadržovali, bylo s nimi většinou nakládáno slušně.
 • Informujte své věznitele o jakémkoliv zdravotním problému, kterým trpíte nebo o lécích, které potřebujete. Držitelé rukojmích většinou inklinují k tomu, aby jim nikdo vážně neonemocněl či neumřel, protože smrt rukojmích by pro ně situaci jen zkomplikovala.
 • Nenápadně, bez zjevného a provokativního zírání si všímejte všeho, co by policii mohlo být užitečné v případě, že budete propuštěni jako první.
 • Zdržujte se co nejdále od oken, dveří a vašich věznitelů. Kdyby policie byla nucena zahájit výběrová ostřelování nebo rychlý přepad objektu ve snaze vás osvobodit, představují taková místa největší nebezpečí.
 • Při přepadu se nesnažte pomoci teroristy přemoci, členové zásahové jednotky jednají reflexivně a řídí se pravidlem „kdo má zbraň je terorista“. Nejvýhodnější pozice je pro Vás vypadat jako mrtvý, ležet na zemi a nezvedat hlavu.
 • Vyvarujte se unáhlených pohybů, které mohou vysoce vzrušené věznitele přivést k nepředvídatelným reakcím.
 • Komunikujte s pachateli jen když jste osloveni nebo v případě naléhavé potřeby. Snažte se mluvit co nejnormálnějším hlasem a dávejte pozor, abyste neřekli něco, co by mohlo vyvolat jejich hněv. Ke většině zranění či úmrtí rukojmích došlo právě proto, že nezvládli svůj strach či hněv a pachatele vyprovokovali. Ohrozili tím nejen sebe, ale i ostatní.
 • Snažte se odpočívat a uvolnit se, protože je to cenný prostředek ke snižování úzkosti. Pokud je vám to dovoleno, pokuste se sedět, protože je to ze všech poloh ta nejpohodlnější.
 • Buďte trpěliví a připraveni čekat, i když se zdá, že policie nic nepodniká. Pamatujte, že VAŠE bezpečnost je předmětem jejího zájmu číslo jedna, a že postupuje tak, aby situaci bezpečně vyřešila.
 • Nikdy nedělejte hrdinu, protože pachatelé jsou obyčejně dobře vyzbrojeni a jakýkoli útok z vaší strany se střetne s násilím z jejich strany a může mít katastrofální důsledky nejen pro vás, ale i ostatní zadržované.
 • Nic věznitelům nenavrhujte, protože mohou vaše návrhy použít, a když se je nepodaří úspěšně realizovat, mohli by vás za to vinit a špatně s vámi zacházet. Budou pak ve vás vidět nepřítele a ne nevinného, náhodně vybraného účastníka.
 • Neodmítejte žádnou službu a úslužnost, kterou vám věznitelé nabídnou. Potraviny, nápoje, pohodlí, možnost jít na záchod atd., jsou velmi důležité prvky pro vytváření pozitivního přenosu emocí. Věznitel pravděpodobně chce, aby rukojmí vyzkoušeli, zda do jídla dodaného policií nebyla přimíchána sedativa či drogy. Policie by to nikdy neudělala, a proto se jídla nemusíte obávat. Jídlo a nápoje jsou policií využívány jako prostředky k získání důvěry mezi pachateli a vyjednavači.
 • Nepokoušejte se uprchnout, pokud nemáte stoprocentní jistotu, že se vám to podaří. Nezdařený útěk může způsobit pomstu na všech rukojmích.
 • Buďte připraveni na to, že až vás policie osvobodí a zadrží, bude s vámi jednat jako s podezřelými. Jde o nutné zlo. Budou vám nasazena pouta a budete předáni vyšetřujícímu týmu k identifikaci a výslechu.
 • Často dochází k situaci kdy se útočníci snaži schovat mezi zadržovanými, popřípadě mají mezi nimi své komplice a proto je nutný tento postup.
 • Nakonec s vámi provede rozhovor policejní psycholog, aby vám to, co jste právě prožili, pomohl zařadit do správného rámce. Neodmítejte tuto službu, protože každý, kdo byl zadržován jako rukojmí, prodělal určité emocionální trauma, které, pokud se mu nedostane odborné péče, může mít dlouhodobé nebo celoživotní psychické následky.